Pendlingskommuner nära storstäder ger högre livskvalitet bild

Pendlingskommuner nära storstäder ger högre livskvalitet

Publicerad

Enligt en undersökning gjord av Sweco på uppdrag av Tillväxtverket under år 2018 visade rapporten att kvinnor generellt har högre livskvalitet än män, och att livskvaliteten var högst i pendlingskommuner nära till storstäder.

Resultaten grundar sig i en högre utbildningsnivå hos dem boende i pendlingskommuner, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Pendlingskommuner ligger nära storstäder, där utbudet av nöje, vård, arbete och utbildning är bredare än i en mindre stad. Som boende i en pendlingskommun får man njuta av allt en storstad har att erbjuda, till ett lägre bostadspris än i storstan. Man får helt enkelt det bästa av två världar.

Ekonomiskt välmående kommuner ger inte högre livskvalitet

Enligt rapporten kan man dock inte se ett klart samband mellan en ekonomiskt välmående kommun och invånarnas livskvalitet. Med detta sagt är det inte enbart kommuners satsningar på tillväxt som skapar högre livskvalitet, utan investeringen i utbildning och kompetens inom kommunen.

Man kan också se att kvinnor generellt har högre livskvalitet än män, samt bättre framtidsutsikter. Detta tros bero på att kvinnor utbildar sig i större utsträckning än män. Samtidigt kan man se att männen har både högre inkomster och ett större ekonomiskt kapital än kvinnor. Förhoppningen med denna undersökning var att ge en ökad kunskap om vad det är som avgör livskvalitet samt varför den är högre i vissa kommuner och regioner, medan den är lägre i andra. Målet var att påverka kommunerna till att verka mot att ge sina invånare bättre livskvalitet genom att belysa vilka faktorer som ger invånarna ett högre välmående.

Du kan läsa hela rapporten här.