Nytt läraravtal ska lyfta kompetens och arbetsmiljö bild

Nytt läraravtal ska lyfta kompetens och arbetsmiljö

Publicerad

Ett nytt avtal är framtaget av SKR, Sobona, Lärarförbundet och LR med syfte att varje kommun ska ta fram en plan för förbättringsinsattser om arbetstid, miljö, organisation och lönebildning för Sveriges 200 000 lärare och skolledare. Kommunerna ska ha denna plan klar senast i mars 2022. Ett slutdatum är viktigt för att sätta press på kommunerna, och för att följa upp att planen följs kommer Lärarnas Riksförbund hålla bevakning framöver på varje kommun och skola.

Många lärare upplever att avtalet från 2018 var luddigt och att flera kommuner tolkat det efter sina egna intressen. Avtalet har helt enkelt inte nåtts upp till av flertalet kommuner. Därför har ett nytt avtal tagits fram där också det lokala facket är delaktigt.

Kommuner ansvarar för att leva upp till avtalet

Enligt LR:s ordförande Åsa Fahlén var läget rätt låst för bara några veckor sedan. Oron att förhandlingarna skulle komma till ett stopp fanns där. Men nu har en överenskommelse gjorts kring krav och datum. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har valt att ta allt större ansvar för att kommuner ska leverera enligt avtalet, vilket är ett steg i rätt riktning.

Enligt SKR är det nya avtalet en fortsättning på det arbete som påbörjades under det tidigare avtalet, där dessa fyra områden pekades ut. Nu vill SKR tydliggöra vad som förbättrats och vad som återstår att jobba på. Åsa Fahlén på LR anser att ett enormt ansvar ligger på SKR att leva upp till sina åtaganden i samband med detta nya avtal.

Så bra är skolan i din kommun

Avtal som verkar mot en bättre skolmiljö för både lärare och elever är viktigt för vår barns framtida utbildning och vardag. Men hur vet du vilken nivå skolan i din kommun har? Med sökverktyget på Nykommun.se kan du enkelt jämföra din hemkommun med en grannkommun för att se hur nivån på skolorna är i jämförelse med varandra. Ett enkelt sätt för dig att jämföra och få reda på information, så att du kan fatta rätt beslut efter dina barns behov. Här hittar du vårt enkla sökverktyg.  

Källa till artikel hittar du här.