Villapriserna fortsätter stiga – allt fler flyttar längre bort från storstäder bild

Villapriserna fortsätter stiga – allt fler flyttar längre bort från storstäder

Publicerad

DI Digital publicerade nyligen en artikel om Sveriges bostadsmarknad. Enligt nya undersökningar kan över hälften av svenskarna tänka sig ett boende längre bort från arbetet. Detta till följd av coronapandemin och att allt fler jobbar på distans.

Enligt Mäklarhuset har storstadskommunerna Stockholm och Göteborg tappat flest invånare under 2020. Man kan samtidigt se att närliggande kommuner som Uppsala, Norrtälje och Österåker har en ökad inflyttning. Enligt enkäten med 10 902 deltagande gjord i april kan

55 procent tänka sig att bo längre ifrån jobbet om det ger dem en högre boendekvalitet.

Erik Wikander, VD på Mäklarhuset ser en bostadsmarknad i förändring. Stockholm, som är Sveriges största arbets- och bostadsmarknad, tappar sin första plats på listan. ”Allt fler efterfrågar yta då ett större behov av hemmakontor finns. Man vill bo bekvämt, då man spenderar allt mer tid hemma. Redan under förra året ökade villamarknaden kraftigt, särskilt utanför storstäderna. Vi ser också en ökad efterfrågan efter fritidshus med permanentstandard” säger Erik.

Stockholms kommun har lägst tillväxt i år

Enligt Nordeas konjunkturrapport Regionala utsikter som kom tidigare i år väntas Stockholm ha den lägsta tillväxten i år. Det beror till stor del av färre antal turister och affärsresande, men också höga bostadspriser vilket lockar boende att köpa utanför stan. Man ser även samma trend i Göteborg.

Enligt Mäklarhusets enkät tycker två tredjedelar att hemmet har fått en större och ny betydelse under pandemiåret. Det har blivit populärt att arbeta på distans, och behovet för yta ökar. Så många som 38 procent svarar att de kan tänka sig att flytta 20 kilometer eller längre vid nästa flytt. Ett tydligt trendbrott mot tidigare undersökningar.

Vill du också flytta ifrån storstaden till en närliggande kommun? På Nykommun.se kan du jämföra din stadskommun mot den kommun du är intresserad av i vårt jämförelseverktyg. Vi hjälper dig ta reda på den information du behöver för att hitta hem.