Karlstad är en av nio vattensäkra kommuner bild

Karlstad är en av nio vattensäkra kommuner

Publicerad

Hittills är det nio kommuner som har certifierats som vattensäkra kommuner av Svenska Livräddningssällskapet. Karlstad är en av dem nio kommunerna. Målet med att vattensäkra kommunen är att minska olyckor vid och i vattnet. För att en kommun ska kunna titulera sig som en vattensäker kommun är det sex kriterier som måste uppfyllas.

  • Ange vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor i kommunen
  • Dokumentera att skolan uppfyller målen för simkunnighet
  • Ha en plan för att öka simkunnigheten och säkerhetsmedvetandet hos vuxna
  • Ge adekvat säkerhetsutbildning till personal på kommunens badanläggningar (och arbeta aktivt för att personal på övriga badanläggningar får detsamma)
  • Informera aktivt på hemsidor, i simhallar etc om vatten- och issäkerhet
  • Ha minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av säkerhetsutrustning som flytvästar eller isdubbar

Karlstad kommun inspirerar fler kommuner att bli vattensäkra för att undvika drunkningsolyckor

Sex personer rapporterades döda i drunkningsolyckor under den senaste helgen. För att förebygga detta bör alla kommuner uppnå kraven för att bli vattensäkra enligt Svenska livräddningssällskapet. Karlstad har kvitto på hur certifieringen och dess viktiga förebyggande åtgärder kan rädda liv. I vintras var det en man och hans hund som gick igenom isen. Några privatpersoner såg olyckan ske och lyckades få ut en stege så att mannen och hunden kunde räddas. Tack vare Karlstads vattensäkra miljö kring Klarälven fick denna historia ett lyckligt slut.

Under arbetet mot att bli en vattensäker kommun fick Karlstad mycket stöd av livräddningssällskapets experter som delade erfarenheter från andra vattensäkra kommuner. Dock ser arbetet och utförandet olika ut från kommun till kommun beroende på vilka behov som finns. Karlstad har exempelvis inga livräddare vid sina stränder då dem bedömde att risken för höga vågor och strömmar inte finns, medan en annan certifierad kommun – Ängelholm, har sett livräddare som en självklarhet vid sina stränder.

Vattensäkerhet räddar liv

Svenska livräddningssällskapet tog fram denna certifiering med mål att rädda liv och undvika drunkningsolyckor. Att ha vattensäkerhet innebär att förstå sin omgivning och dess förutsättningar, vidta förebyggande åtgärder och lära sig själv och andra om hur man hanterar en nödsituation i, på eller intill vatten. De kommuner som genomgår processen mot att bli en certifierad vattensäker kommun höjer säkerheten och medvetenheten, vilket minskar antalet vattenolyckor. Det är ett sätt att höja tryggheten för allmänheten och kommuninvånarna. Vill du läsa mer om hur er kommun kan bli en vattensäker kommun, kan du göra det här.

Källa: Dagenssamhälle.se