Enköping kommun i framkant med nytt klimatkontrakt bild

Enköping kommun i framkant med nytt klimatkontrakt

Publicerad

Enköping är en av de första kommunerna att skriva på klimatkontrakt 2030. I dag är det nio kommuner som har skrivit på, och ett tiotal fler väntas skriva på i oktober. Enköping har höga ambitioner gällande klimatfrågan och hoppas att detta ska hjälpa dom skynda på klimatomställningen.

Klimatkontraktet är framtaget mellan den enskilda kommunen, fyra myndigheter och Viable Cities och är ett initiativ för att ställa om städer så de blir klimatneutrala och hållbara till år 2030. Genom att skriva på klimatkontraktet arbetar kommunen framöver aktivt med att minska klimatutsläppen, öka sin innovationsförmåga i klimatarbetet samt engagera medborgarna att bli mer klimatneutrala.

Viable Cities vill skynda på processen mot klimatneutrala städer

KTH i Stockholm – Sveriges största tekniska universitet, är värdorganisation för programmet Viable Cities som är skapad för att Sverige ska klara av den omställning vi behöver göra på kort tid för att öka takten i klimatomställningen. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande och säkrar samarbetet mellan städer och den statliga nivån. Eftersom det är svårt att säga exakt hur vi ska bli klimatneutrala fram till år 2030 behöver städer och politiker pröva sig fram, vilket betyder att kontraktet kommer att utvecklas under tidens gång.

Det Viable Cities ska bidra med i denna överenskommelse är att stötta städernas klimatomställning på flera olika sätt, till exempel stötta processer för att förändra regler och policy, underlätta långsiktigt innovationsarbete samt att samordna möjligheter till finansiering och eventuella ansökningar till EU-utlysningar.

Enköpings kommun representerar Sveriges mindre kommuner i klimatkontraktet 2030

Enköping är en av dom första att skriva på kontraktet, och hoppas kunna inspirera fler av Sveriges mindre kommuner att följa efter. Med klimatkontraktet vill dom visa att frågan är prioriterad när de fortsatt bygger och expanderar kommunen. Enköping vill involvera stadens ungdomar att ta fram en klimatinvesteringsplan och utveckla digitala hjälpmedel för att gå fortare fram i den gröna omställningen. Genom att skriva på kontraktet får kommunen tydliga förväntningar på sig, och draghjälp framåt av Viable Cities som kan bidra med kunskap, nya digitala metoder och tips kring finansieringslösningar på nationell- och EU nivå.

Källa: Dagens Samhälle