Så lockar Övertorneå och Pajala till sig nya invånare bild

Så lockar Övertorneå och Pajala till sig nya invånare

Publicerad

Tillsammans med Pajala och projektet ”Hej Hemby” vill Övertorneå locka till sig nya invånare till en kommun som vill växa.

Det byggs nästan inga nya bostäder i Övertorneå idag. Anledningen är att bankerna inte lånar ut pengar. Tomterna i dessa områden är i princip gratis, dock kostar det runt två miljoner att bygga en villa. Värdet på fastigheten när den är färdigbyggd är runt 500 000 – 600 000 kronor vilket är ett bekymmer, förklarar Tomas Mörtberg, Kommunalrådet i Övertorneå till Dagens Samhälle. När Tomas byggde sitt hus på landsbygden i Övertorneå på 1980-talet hade kommunalrådet mandat att gå i borgen för lånet, nu är det förbjudet. Om det byggs ett hus i området idag är det i princip kontanter som gäller. Han upplever att bankerna överger Tornedalen.

Projektet ”Hej Hembyn” har genererat husförsäljningar 

Intresset för att flytta ifrån större städer under pandemin har ökat, men problemen med bostadsmarknaden i dessa mindre orter kvarstår. För att locka fler invånare trots detta startade Övertorneå och Pajala ett tvåårigt projekt  ”Hej Hembyn” där målet är att sälja fler hus på den öppna marknaden. Projektet består av cirka 50 procent rådgivning till husägare och inflyttare, och 50 procent marknadsföring.

”Hej Hembyns” projektledare i Pajala, Johanna Funck, vill dock poängtera att kommunen ej agerar mäklare, utan parar ihop köpare och säljare via informationsträffar. Hon berättar att en kommun kan informera, marknadsföra, ge rådgivning och stöd till intresserade. Kommunens jobb är att stötta husägare som vill göra någonting med sitt hus, exempelvis hyra ut det, stycka av tomten eller sälja huset.

Projektet har genererat i husförsäljningar berättar Johanna Funck. Omkring 20 hus har sålts under projekttiden, vid sju av dessa har ”Hej Hemby” gett ingående rådgivning. Kommunerna har dessutom skapat ett antal lyckade prova på-boende kampanjer som har gett god effekt. Bland annat en familj från Stockholm som testade att bo i Övertorneå, trivdes och har nu blivit fastboende.

Fler kommuner visar intresse för projektet

”Hej Hemby” projektet har väckt ett intresse hos fler kommuner med samma problematik runt om i Sverige och även i andra länder. Liknande satsningar görs i exempelvis Luleå och Boden som tillsammans startat projektet ”Växa tillsammans”. Kommunerna vill bemöta fördomar om livet på glesbygden och visa att det inte är så som många tror att leva i en mindre kommun. Tomas Mörtberg, kommunalråd i Övertorneå berättar att det råder brist på arbetskraft i kommunen inom yrken som lärare, sjukvård, gruvnäring, svetsare med flera. Därför hoppas han att denna satsning kan visa en yngre befolkning som rör sig från storstäder mot mindre orter på grund av pandemin, att dem kan få ett bra liv på glesbygden.

Här kan du läsa mer om projektet.