Kreativa lösningar för att fler unga ska kunna köpa bostad bild

Kreativa lösningar för att fler unga ska kunna köpa bostad

Publicerad

Långa köer, dyra- och för få bostäder är det som präglar dagens bostadsmarknad, vilket främst drabbar landets unga vuxna. För att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden jobbar flera aktörer aktivt för att sänka tröskeln mot en första bostad.

Enligt en undersökning gjord under 2021 av Hyresgästföreningen bor närmare 200 000 unga vuxna kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja på grund av dagens bostadsklimat. Det är svårt för unga att ta sig ut på bostadsmarknaden då många inte har råd, varken att köpa eller hyra. Antalet ”vuxna” som bor hemma är historiskt högt. Anledningen i de flesta fallen är att ekonomin inte räcker till, eller att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Höga hyror gör det svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden

Anna Heide är affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon och pekar på de höga trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden. Kraven för att få en hyresrätt är att man ska tjäna två eller tre gånger hyran. Har man exempelvis en lön på 21 000 kronor efter skatt kan man hyra en lägenhet med en hyra på 7000 kronor. Men hur många unga vuxna, studerande eller arbetande har en sådan typ av lön? Ska man köpa bostaden måste man ha både en kontantinsats och kunna visa på en viss inkomst. Det är inte helt lätt för unga att klara av dessa krav. Därför har Trianon valt att sänka kraven för att fler ska kunna få chansen till en bostad i deras fastigheter.

Kreativa och innovativa bostadsbyggen ger fler unga möjlighet till boende

Organisationen jagvillhabostad.nu arbetar med opinionsbildning och konsumentupplysning om bostadsmarknaden för unga. Där kan man se att unga i storstäderna är den största gruppen bostadslösa. För att hjälpa unga med en bostad jobbar organisationen med bostadskonceptet Snabba hus i samarbete med Svenska Bostäder – som bygger modula bostäder på tillfälliga bygglov, speciellt anpassade för unga. Det är en temporär lösning, men kan vara behjälplig till de ungdomar som har svårt att komma in på bostadsmarknaden här och nu.

En annan kreativ idé som Wallenstam idag utvecklar tillsammans med Colive är en ny typ av gemensamhetsboende. Idén bygger på att man får ett eget rum, dusch och toalett men delar på gemensamhetsutrymmen som kök och vardagsrum i ett bostadshus. Det kan också vara ett bra alternativ för den väldigt unga personen som vill flytta hemifrån men inte bo helt ensam.

Med andra ord arbetar flera aktörer på bostadsmarknaden tillsammans för att komma på kreativa och smarta lösningar för att fler unga ska få möjligheten till sin första bostad.

Här kan du läsa hela artikeln.