Sverige tappar fart – Norra Norrland är Sveriges ekonomiska motor bild

Sverige tappar fart – Norra Norrland är Sveriges ekonomiska motor

Publicerad

Storstäderna tappar fart medan norra Norrland är Sveriges, för tillfället, ekonomiska motor. ”Skillnaderna är ovanligt stora och ökar ytterligare kommande år” säger Susanne Spector, chefsanalytiker på Nordea.

Nordeas årliga nedbrytning av Sveriges åtta regioners ekonomi visar en spretig konjunkturbild.  ”Det ser bäst ut i norr, de har haft en kortare svacka, men nu vänder det upp igen”, säger Susanne Spector.

Stora gröna industrisatsningar gynnar Norrland

Det är framför allt de stora gröna industrisatsningar som drar, samtidigt är landsändan traditionellt råvarutung.  ”Det kan vara en positiv signal rent allmänt, de ligger ofta tidigt i svängningarna”, säger Susanne. Hon menar att det skulle kunna tyda på en viss bredare konjunkturåterhämtning framöver.

Norra Norrland är den enda regionen som håller sig över noll-strecket i år, räknat som bruttoregionalprodukt, BRP (alltså regional BNP).

På arbetsmarknaden ser det ljusast ut i mellersta och norra Norrland. I resterande landet viker sysselsättningen, och krymper mest i storstadsregionerna. Det hänger till stora delar ihop med de allt högre räntekostnaderna som pressar konsumtionen. Tjänstebranscherna är förhållandevis av större vikt i storstäderna.

Norrlands problem  – brist på arbetskraft

Norrland står inför andra utmaningar, bland annat brist på arbetskraft. Mellersta Norrland var den enda regionen som hade fallande befolkningsutveckling under 2022. Utmaningen är att stoppa utflyttningen och öka inflyttningen, enligt Susanne Spector.

I andra änden av Sverige har vi Skåne som toppar listan med högst arbetslöshet i landet. Regionen har inte lyckats rida på vågen av danskar som med en starkare valuta konsumerar billigt i Sverige.