Rekordhögt betyg för Södertäljes företagsklimat bild

Rekordhögt betyg för Södertäljes företagsklimat

Publicerad

Nyligen presenterade SKR, Sveriges kommuner och regioner, sina siffror för kommunernas företagsklimat och generellt visar det sig att företagare fortsatt är nöjda vad gäller service och effektivitet. Siffrorna visar rekordhögt betyg för Södertäljes företagsklimat och klättrar från 72 till 75 i NKI – Nöjd kund-index.

75 är Södertälje kommuns bästa resultat sedan man började delta i mätningarna år 2012, då resultatet var 67. Betygsmässigt ligger Södertälje nu på region- och riksgenomsnittet.

Ett NKI på 70 eller högre bedöms som högt i ”Öppna jämförelser Företagsklimat” som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner och Stockholm Business Alliance (SBA).

– Resultatet är glädjande och mätningen ger bra och viktig vägledning kring vad företagen tycker, vad som fungerar och var vi behöver vässa oss. Jag tror att betygsökningen till stor del beror på vårt långsiktiga arbete för att förbättra företagsklimatet och servicen mot företagare. Vi jobbar till exempel mycket med att skapa ett närmare samarbete mellan näringslivsavdelningen och bygglov, och det har givit resultat, säger Jonas Karlsson, näringslivschef på Södertälje kommun i en kommentar på hemsidan.

Resultaten som nu presenterats innehåller bygger enkätsvar från företagare. Bland annat har man fått svara på frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Företagsklimat har enligt rapporten stabiliserats sedan förra året, med ett snittindex på 75. Allt fler kommuner får mycket höga betyg, men samtidigt har spridningen av resultaten ökat något. Sedan starten år 2010 har NKI ökat med 9 enheter.

Starkt företagsklimat

Tillbaka till Södertälje och deras toppnotering – arbets- och näringslivsnämndens ordförande Maria Frithz Warg (M), ser också positivt på resultatet.

– Det här känns som en god start på vår förändringsresa. Under 2023 har vi etablerat en ny nämnd, arbets- och näringslivsnämnden, som fokuserar på att stärka kommunens företagsklimat. Vi ser över kommunens relationer till företagen och har bland annat inrättat en företagslotsfunktion. Det här ger oss råg i ryggen inför det fortsatta arbetet.

Ökad svarsfrekvens

I Södertälje kommun besvarade 409 lokala företagare enkäten, vilket är fler jämfört med förra mätningen då 364 svarade. Högst betyg inom myndighetsområdena har serveringstillstånd med ett betyg på 85, en ökning sedan förra mätningen då det var 82. Även livsmedelstillsyn får ett högt NKI-resultat med betyget 80, en ökning sedan förra mätningen då det var 78.

Bygglov kräver jobb

Lägst betyg har bygglov – samtidigt syns en positiv förändring. Bygglov har betyget 65, en klar förbättring jämfört med förra mätningens då det var 58, det är även största ökningen inom de myndighetsområden som kommunen hanterar.

– Det här visar att vi är på väg åt rätt håll, det känns positivt, samtidigt behöver vi fortsätta se över arbetssätt för att erbjuda bättre och snabbare service. Här är digitalisering av bygglovsprocessen en jätteviktig del. Vi har även omorganiserat oss och har en särskild grupp handläggare som bara jobbar med företagsärenden. Vi har även en handläggare som nu fokuserar på rådgivning, att till exempel stötta alla som vill ha kontakt och ställa frågor inför att de ska ansöka om bygglov, säger Ulrika Thalén, bygglovschef, Södertälje kommun.