Malå kommun logotyp

Skolsocionom

Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun. Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud. Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro. Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker. Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se och http://www.nykommun.se/mala Arbetsbeskrivning Skolsocionomens uppdrag är att arbeta med elever på Nilaskolan med upprepad eller långvarig skolfrånvaro, eller elever med andra typer av problem som påverkar skolgången. Insatserna ska leda till ökad skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. Detta sker i nära samverkan med skolans personal inom det skolsociala teamet. En del av arbetet är också att fortsätta utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst. Uppdraget är att bedriva motiverande och socialt förändringsarbete med enskilda elever samt att bidra till ett smidigt och välfungerande samarbete mellan skola och socialtjänst. För medarbetarna i teamet innebär det att identifiera vad som är hinder för en fungerande skolgång och vara behjälpliga i att undanröja hindren. Det innebär också att erbjuda psykosocialt stöd i olika former. En del är att vara en tillgänglig vuxen som kan hjälpa eleven att hantera påfrestande känslor och situationer, inom eleven och/eller i relation till personer i elevens direkta omgivning. En annan del kan vara att hjälpa eleven med strategier för att hen ska komma till rätt plats i rätt tid och med rätt material. Ännu en del är att stötta en konstruktiv kommunikation inom familjen och vägleda föräldrar så att de kan vara ett stöd för sitt barn när det gäller skolgången. Som skolsocionom kommer du att vara den som deltar i s.k. orosmöten angående elever, handlägger vissa orosanmälningar gällande barn, gör utredningar och beviljar frivilliga insatser. Kompetens/kvalifikationer: Du är utbildad socionom, eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig, med erfarenhet från socialtjänst och myndighetsutövning. Erfarenhet och kunskap i BBIC samt verksamhetssystemet ProCapita är meriterande. Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad, har ett gott bemötande samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du klarar av att arbeta självständigt, tidvis under ett högt tempo, och tar eget ansvar. Körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete. Varaktighet/arbetstid: Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100 % på individ och familjeomsorgen. Placering på skolan som skolsocionom fram till 2027-01-01. Därefter utifrån statsbidragets varaktighet på kommunens verksamhet för individ och familjeomsorg. Tillträde överenskommelse.   Lön: Ange löneanspråk i din ansökan.   Upplysningar: Socialchef John Olsson, tfn 0953-140 34, 070-399 04 35 1:e socialsekreterare Jeanette Norberg, tfn 0953-141 57, 070-263 56 14       Rektor Viveka Eliasson, tfn 070-251 12 26 Fackliga företrädare: Annika Johansson, tfn 0953-14031 Vision.   Välkommen med din ansökan senast 2024-08-16      

Om jobbet hos Malå kommun

Sista ansökningsdag
16 augusti
Anställningsform:
Vanlig anställning
Löneform:
Fast månads- vecko- eller timlön
Omfattning:
Heltid
Kräver körkort:
Ja
Kommunvapen för Malå
Malå är en levande, attraktiv och hållbar plats i Lappland, Västerbottens län, en av de mest expansiva regionerna i Sverige. Vi kan erbjuda en unik, härlig livsmiljö med frisk luft, årstider, bra förskola och skola, ett differentierat näringsliv och offentliga arbetsgivare, bostäder i centralort och byar, kultur och fritidsutbud med Tjamstanbackarna mitt i samhället, och allt är nära! Vill du bo, leva och verka i Malå? Här finns jobben och möjligheterna. Alla behövs! Här är barn glada och viktiga – vår framtid! Malå är en av de bästa platserna för barn och barnfamiljer. Välkommen till Malå, här [...]