Utredare/behandlare till Högelid i Alvesta

På Högelid arbetar vi med utrednings- och förändrings-/behandlingsarbete och tar emot barn och unga från 12 år och uppåt som har en psykosocial problematik. Placeringar görs oftast planerat men kan även ske genom akuta placeringar. De unga har inte sällan skol- och relationsproblem och kan ha utagerande beteende. Vi tar även emot barn och unga med olika typer av riskbeteenden så som självskadebeteende, begynnande missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa/neuropsykiatrisk problematik. Även hedersproblematik förekommer. Lagrum är både SoL och LVU. Målet är, att tillsammans med uppdragsgivaren, den unge samt vårdnadshavare utforma en individuell genomförandeplan för att på bästa sätt uppnå de mål som upprättats i socialtjänstens vårdplan. Vi eftersöker nu en engagerad, professionell kollega som har ett starkt utvecklingsdriv för att, tillsammans med övriga på Högelid, arbeta för att de barn och ungdomar som placeras på Högelid får den bästa vården. VoB som är ett kommunalt bolag, har ett tiotal verksamheter som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) skydd, stöd, utredning och behandling med placering i HVB, stödboende eller familjehem. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar VoB:s verksamheter till förändring som gör skillnad i klienternas liv. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och Högelid är, som ett av de första HVB-hemmen i landet, dessutom certifierade i enlighet med HVB-standarden SS41000:2018. VoB erbjuder ett spännande uppdrag, goda utvecklingsmöjligheter i ett kreativt och prestigelöst sammanhang med korta beslutsvägar. Våra värdeord är struktur, flexibilitet och professionalitet. Under mottot frihet under ansvar löser medarbetarna sina uppgifter med stora möjligheter att genomföra arbetet på det sätt som de bedömer vara bäst. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Du erbjuds bl. a kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som utredare/behandlare innebär att du är aktiv och delaktig i det miljöterapeutiska arbetet med klienten. Du är en "god förebild" för ungdomen i vardagssituationer och deltar i aktiviteter och sysslor på boendet. Du genomför strukturerade samtal, observationer, manualbaserade metoder eller motsvarande. Du är kontaktperson för någon/några ungdomar och medverkar till att det enskilda utrednings- eller behandlingsuppdraget genomförs utifrån upprättad vård- och genomförandeplan. I arbetsuppgifterna ingår även daglig dokumentation som journalskrivning och det kan även inbegripa att skriva kortare sammanställningar, utlåtanden och genomförandeplaner. Vid behov har du kontakt med den unges nätverk vilket kan inbegripa vårdnadshavare, olika professionella som socialtjänst/BUP/läkare/lärare/god man etc. Utöver ovan ingår även att utföra praktiska sysslor i verksamheten. KVALIFIKATIONER Vi ser gärna att du är trygg, stabil och har ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt. Du kan skilja på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Att vara empatisk, kreativ och analytisk är nödvändigt i akuta situationer, för förståelsen och bemötandet av klienten, vid omhändertagande av barn samt vid sammanställning av utlåtanden. Din teoretiska bakgrund är beteendevetenskaplig och du kanske är socionom, socialpedagog eller har du en annan likvärdig utbildning med relevant erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i riskzonen. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på HVB-hem. Har du utbildning samt erfarenhet inom något av följande områden; FIT, RePulse, MI, KSL, ESTER liksom grundutbildning inom BBIC så är det meriterande. ÖVRIGT I VoB är arbetstiden rökfri och du behöver ha B-körkort. Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret. Kollektivavtal: AB/HÖK, vård och omsorg Urval och intervjuer sker löpande.

Om jobbet hos V o B Syd AB

Sista ansökningsdag
19 juli
Anställningsform:
Vanlig anställning
Löneform:
Fast månads- vecko- eller timlön
Omfattning:
Heltid
Kräver körkort:
Nej
Kommunvapen för Alvesta
Att bo i Alvesta kommun innebär att du befinner dig i södra Sveriges mittpunkt. Här finns en av södra Sveriges viktigaste knutpunkter för järnvägen och du bor vackert omgiven av Smålands djupa skogar. Invånarantalet överstiger knappt tjugotusen personer i Alvesta kommun. De allra flesta bor i någon av tätorterna som Alvesta tätort, Moheda, Vislanda och Grimslöv. Att bo i Alvesta kommun innebär att ha mängder av sjöar och djupa skogar nära. Samtidigt har du knappt femton minuter med tåg till Växjö. Vill du besöka större städer tar det knappt en och en halv timme till Lund och Malmö. Arbete och näringsliv [...]