Globala Hållbarhetsmål

Bild

Strategiska prioriteringar

Strategiska prioriteringar ska styra kommunen som organisation. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka strategiska prioriteringar som ska gälla.

I juni 2020 antog kommunfullmäktige kommunens nya strategiska prioriteringar. De sträcker sig från år 2021 till och med år 2022. Tyngdpunkten ligger på en social, ekonomisk och ekologisk utveckling i Haparanda.

Haparanda stads strategiska prioriteringar – den politiska viljan – för åren 2021–2022 ansluter till Vision 2035 som beslutades 2020.

Strategiska prioriteringar

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal övergripande mål:

  1. Hållbar utveckling i linje med Agenda 2030
  2. Hållbar ekonomi
  3. Hållbar infrastruktur
  4. Hållbara livsmiljöer
  5. Hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
  6. Hållbart och livslångt lärande
  7. En tryggt och jämlik kommun
  8. Hållbar och meningsfull fritid
  9. Stärka entreprenörsandan