Till Vara

Upptäck historiska Vara

Välkommen till Vara, en plats rik på historia och kultur. Här kan du vandra genom tidens gång, från forntidens bosättningar till dagens blomstrande samhälle. Upptäck fascinerande runstenar, bevarade kulturlandskap och historiska byggnader som vittnar om områdets rika arv. Här berättar vi om några historiska platser värda ett besök.

Bastöna

Bastöna är en fridfull oas för ro och avkoppling vackert beläget, inbäddat i ett gammalt odlingslandskap. Bastöna är en av de bäst bevarade gammelgårdarna i Västergötland, daterad till 1860-talet. Det finns få platser i länet som erbjuder en så avskild och stillsam atmosfär.

Gården omges av en stor mosse, skog samt ett kulturlandskap med odlingsrösen och rester av övergivna gårdar. Idag består gården av två möblerade bostadshus, en ladugård med oxvandring, ett mindre svinhus och ett utedass. De som en gång bodde här hade 8 km till dagsverken på Håkan Månsgården.

På 1800-talet saknade torpen moderna bekvämligheter som rinnande vatten och elektricitet, och gården var i stort sett självförsörjande tack vare jordbruk, fiske och skog. Livet här var strävsamt och krävande. Om du vill ta del av Svensk Historia ska du ge Bastöna ett besök.

upptäck-historiska-vara

Bastöna i Vara

Humlaledet

Humlaledet är en välbevarad backstugemiljö från 1600- och 1700-talet.

Här finns två låga bostadshus, varav ett inkluderar ett fähus, som är vackert inramade och lätt synliga från vägen. På området finns även ett något större hus som ibland används som kaffestuga. Fun fact: Här spelades delar av filmen "Rid i natt" in.

Huttla kvarn

Här befinner du dig i en historisk miljö med en kvarn och en vattenhjulsdriven ramsåg, omgiven av diverse småhus. Kvarnen byggdes troligen i början av 1800-talet och var troligtvis i drift fram till 1950-talet, då den skänktes till Naums Hembygdsförening.

Här finns också ett nybyggt stolphus av "Mesula"-konstruktion som rymmer både ett bygdemuseum och gästabudssalen "Midgård", som kan bokas för större fester och bröllop. För att njuta mer av naturen kan du ta en tur längs Afsåns slingrande sträckning med den lilla ångbåten SS Huttlandia.

Huttla Kvarn

Huttla Kvarn

Från forntida by till slåtteräng – Levene ängs historia

Levene äng var under forntiden platsen för en by. I den södra delen av området ligger ett av landskapets största järnåldersgravfält, med cirka 105 dokumenterade gravar, både högar och stensättningar. Fägator sträckte sig genom byn ut mot utmarken, och gårdarnas långa, smala tegar skildes åt av stensträngar. När medeltiden kom, övertog kungen området och införlivade det i kungsgården i Levene. Byn blev övergiven och marken omvandlades till en slåtteräng.

 Skötseln av slåtterängen följde en årlig cykel: röjning på våren, slåtter i juni, lövtäkt i juli och betning därefter. Tack vare denna traditionella skötselmetod har kulturlandskapet kring den gamla byn bevarats.

Ängen pryds av ståtliga ekar, björkar och hassel, samt några sötbärsträd. På de magra markerna trivs växter som vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe. Under vårperioden täcks marken av vitsippor, vilket gör Levene äng till en underbar plats för en tidig vårpicknick.

Sparlösastenen – en av Sveriges mest fascinerande runstenar

Sparlösastenen, som tros härstamma från 800-talet, är en av Sveriges mest unika runstenar. Den skiljer sig ut genom sin bildframställning och kombination av samnordiska och svenska runor.

Runstenen har inskriptioner och bilder på alla fyra sidor samt på toppen. Stenens syfte är oklart; den kan vara ett historiskt eller juridiskt dokument, en poetisk skildring eller ett äreminne.

År 1982 genomgick Sparlösastenen en konservering och finns nu utställd i en särskild utställningshall intill Sparlösa kyrka, där den tidigare var inmurad.

Vad står det på sparlösastenen?

Runtexten lyder: "Gisle gjorde detta minnesmärke efter Gunnar." Enligt runologen Ivar Lindquist är texten "ett religiöst dokument om en nordisk dyrkan av suveränen, starkt erinrande om den gamla indoeuropeiska kulten av konungen som bärare av tre gudomliga funktioner: den magiska suveräniteten, krigarkraften och fruktsamheten," vilket alltså är de tre egenskaper som germanerna förenade i Odins gestalt.

Under sommaren är Sparlösastenen ett populärt utflyktsmål. Besökare kan njuta av kaffe som serveras i det närliggande församlingshemmet, som drivs av Sparlösa Byalag.