Flera kommuner ser fördelar med distansarbete och låter medarbetare fortsätta jobba hemifrån i höst bild

Flera kommuner ser fördelar med distansarbete och låter medarbetare fortsätta jobba hemifrån i höst

Publicerad

Dagens Samhälle har frågat några av Sveriges kommuner hur dom ställer sig till den rådande arbetssituationen i höst när Folkhälsomyndighetens rekommendationer lyfts. Flera kommuner ser fördelar med att låta medarbetare arbeta hemifrån, medan exempelvis Linköpings kommun räknar med en återgång av de flesta medarbetare. Dom anser att det finns medarbetare som inte mår bra av att jobba på distans och att vissa arbetsuppgifter inte lämpar sig från ett hemmakontor.

Så jobbar kommunerna med distansarbete

Flera kommuner har fått möjligheten att utvärdera hur arbetet fortlöpt trots distansarbete och sett stora fördelar för många medarbetare. Därför kommer flera kommuner tillåta en del medarbetare fortsätta arbeta hemifrån, trots att Folkhälsomyndigheten lyfter sina rekommendationer. Det visar en rundringning som DS gjort till några av våra större kommuner.

Hur ett distansarbete kan se ut varierar från kommun till kommun. Birgitta Forsberg, hr-direktör i Umeå, anser att distansarbete ökar effektiviteten i verksamheten och ger hälsovinster för medarbetarna. Det innebär också färre resor – vilket är bra för miljön. Umeås kommunanställda vill fortsätta arbeta mellan 2-3 dagar i veckan på distans, om det är möjligt inom ens arbetsområde. Kommunen skickade ut en enkät i våras som visade att 75 procent av dem 1500 svarande var positiva till att fortsätta jobba på distans, åtminstone delvis. Endast 12 procent var emot distansarbete.

Sollentuna kommun är också positiva till distansarbete. Enligt enkäter bland medarbetare från augusti 2020 och mars 2021 kan man se att allt fler trivs med arbete på distans. Tillsammans med ett antal grannkommuner har dom initierat ett projekt för att ta fram anvisningar kring hur distansarbete ska utföras framöver när rekommendationerna hävs.

Även Norrköping är fortsatt positiva till distansarbete och anser att alla med arbetsuppgifter som kan göras ifrån hemmet ska få möjligheten att göra det. Dom ger dock alla medarbetare möjligheten att återgå till arbetsplatsen igen om så önskar. Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för sina anställda. Eric Larsson, kommunens personaldirektör, säger att arbete på distans ska vara fortsatt möjligt utifrån titel, verksamhet och uppdragets karaktär. Det ska ske på deltid och för fler än idag. För vissa branscher, exempelvis hemtjänsten, är det svårt att arbeta på distans, men vi anser att även där kan cheferna vara kreativa.

Linköping är för en återgång av medarbetare

Linköping ser lite annorlunda på distansarbete. Kommunens tillförordnade hr-direktör Frida Andersson ser ett eftersatt utvecklingsarbete till följd av pandemin. Hon anser att det är svårare att komma fram till lösningar på frågor när styrkan inte är samlad och att en del medarbetare inte mår bra av att arbeta på distans. Hon funderar över vad regelbunden distans från kollegor gör med oss. Hon tror att en återgång är viktig, men att hon kanske ser på situationen annorlunda om ett år, det krävs att utvärdera. Beslutet är även en kostnadsfråga då kommunen har lagt ner stora resurser på sina kontor, och vet inte hur dem ställer sig till att utrusta ”hemmakontoret”.

Återgången är en smittsäker process och innefattar en rad olika åtgärder, exempelvis lunchscheman för att undvika trängsel, möjlighet till att hålla avstånd, antalet deltagande vid fysiska möten etc.