Kommuner får kritik för nybyggen på platser med översvämningsrisk bild

Kommuner får kritik för nybyggen på platser med översvämningsrisk

Publicerad

Regeringen vill satsa en halv miljard kronor på åtgärder mot klimatrelaterade olyckor, samtidigt tar många kommuner för lite hänsyn till risken för översvämningar. Flera kommuner får kritik för sina kommande byggplaner som strider mot Boverkets riktlinjer. Detta säger en granskning gjord av SVT.

I pandemins spår är det allt fler storstadsbor som letar sig ut i landet. Man vill ha större yta för pengarna och ett bättre läge, många vill bo nära vattnet och detta vill kommunerna kunna erbjuda. Det har dock visat sig att flera kommuner tar allt för lätt på risker vid skyfall och översvämningar. Hela 15 av 37 kommuner, som under 2020 gjort nya översiktsplaner, får kritik av Länsstyrelserna. Dom anser att kommunerna inte tagit tillräckligt hänsyn till riskerna.

Regeringen vill satsa en halv miljard på klimatrelaterade olyckor

Enligt lagen får kommuner endast bygga på vad som anses vara ”lämpliga platser”. Med det menas att kommuner inte får bygga på platser där det finns översvämningsrisk. En granskning gjord av SVT visar att kommuner ändå bygger och planerar bostäder på platser som inte anses vara säkra nog. En ökad medvetenhet om översvämningsrisken har tilltagit dem senaste åren, trots det stoppas sällan pågående planer. Istället försöker kommuner kompromissa och lägga till skyddsåtgärder, trots det sårbara läget då efterfrågan är hög på bostäder i dessa lägen.

Samtidigt vill regeringen bidra med pengar till kommuner för att motverka klimatrelaterade olyckor. Ett budgetförslag är att kommuner ska kunna söka mellan 25 till 500 miljoner kronor för att åtgärda och förebygga olyckor. Målet är att ge kommuner stöd och metoder för att motverka och minimera risken för skador och skydda bebyggelse.

Många är dock skeptiska, bland annat Magnus Ahlstrand på Länsstyrelsen i Värmland. Han tror inte att pengarna kommer att räcka till och anser att satsningarna är väldigt kostsamma. Han är fundersam till om de räcker för att åtgärda problemen.

Så spår SMHI framtidens översvämningar

Enligt SMHI kommer det framtida klimatet ge oss färre regndagar, men när det väll regnar kommer det i stora massor. Detta innebär översvämningar. Så som vårt samhälle är byggt idag är det inte redo att ta emot stora mängder regnvatten på en gång. När kommuner planerar och bygger ny bebyggelse måste dem ta hänsyn till framtidens klimat där mer extremt väder kommer bli allt vanligare. Man behöver planera för ytor som kan samla upp vatten, utan att det gör någon skada. Sofia Thurin är konsult på WSP och arbetar med att göra modeller av hur skyfallen påverkar marken. Hon menar att alla kommuner bör ta tag i den frågan i sin stadsplanering för att undvika framtida katastrofer och skapa ett så hållbart samhälle som möjligt.

Källor: Svt, Svt, Svt