Sju av tio kommuner växer bild

Sju av tio kommuner växer

Publicerad

Enligt SCB (Statistiska central byrån) växer befolkningen i sju av tio kommuner – men den totala ökningen är liten. Jämfört med de senaste 15 åren var den totala folkökningen i Sverige låg förra året.

Befolkningen växte med 73 031 personer under 2021 och uppgick den sista december till 10 452 326 individer. I relativa tal var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under 2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent.

Enligt Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB, var folkökningen under 2020 den lägsta man sett sedan 2005. Under 2021 var folkökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005.

Anledningen till den ökade befolkningsmängden är att det föds fler människor än dör, dels för att fler invandrar till Sverige än utvandrar. Den största delen av folkökningen beror på invandringsöverskottet.

Göteborgs kommun växer mest

Enligt SCB hade Stockholms län både den största nettoutflyttningen till övriga Sverige och den största folkökningen bland länen. Varför? Födelseöverskottet och invandringsöverskottet var högre än den inrikes nettoutflyttningen.

Tittar man på kommunerna ser man att Göteborg (+4 493) har störst total folkökning, därefter Malmö (3 800), Uppsala (3 757) och Stockholm (3 219). Bengtsfors kommun hade den största befolkningsminskningen, (- 1,9 %) medan Lomma 2021 var ett trendbrott då folkmängden ökat varje år under 2000-talet.

Sverige är det vanligaste födelselandet bland invandrade personer

Som tidigare rapporter visat är Sverige fortsatt det vanligaste födelselandet i världen bland invandrade personer, följt av Indien och Syrien. Invandringen minskade kraftigt under 2020, men ökade igen i fjol. Under 2021 invandrade 90 631 personer till Sverige, samtidigt utvandrade 48 248 personer.

Här kan du läsa hela rapporten.

Källa: SCB