Pendlings- och landsbygdskommuner är allt mer attraktiva bild

Pendlings- och landsbygdskommuner är allt mer attraktiva

Publicerad

En rapport från SWECO visar att var femte svensk förändrat sin syn på den egna bostadssituationen och var tredje ändrat syn på vart man vill bo under och efter pandemin. Den tydligaste förändringen i flyttmönstret är att man vill bo större. Därför har pendlings- och landsbygdskommunerna fortsatt öka i populäritet.

SWECO släppte nyligen deras årliga rapport ”Sveriges nya geografi” som kartlägger tillväxt- och utvecklingstrenden i Sveriges olika kommuner och regioner. Årets tema är ”Pandemins flyttmönster” där SWECO djupdykt i svenskarnas flyttmönster under pandemin.

Rekordökning av antalet flyttar under pandemiåren

Antalet flyttar ökade lavinartat under pandemiåren 2020 och 2021. Nära 1,6 miljoner inrikes flyttar genomfördes, vilket är en ökning på mer än 60 000 jämfört med föregående år. Ökningen är den största som uppmäts under de tjugo år som finns tillgängliga i statistik. Vad man kan se i statistiken är att de flesta flyttar sker inom kommunens gränser och endast ett fåtal över länsgräns.

Den tydligaste trenden vi ser är ett ökat intresse att bo större, framför allt i åldersgruppen 18-29 år. Geografiskt sticker Stockholmsområdet och Malmöområdet ut med ett ökat intresse för större boyta. Den främsta förklaringen till detta är att allt fler jobbade hemifrån under pandemin. Med ett ökat behov av hemmakontor ökade också betydelsen av större bostadsyta. Tillgängligheten av trädgård och närhet till grönområden fick allt fler att flytta utanför storstaden till en närliggande pendlings- eller landsbygdskommun. Villapriserna har stigit mer än priserna för bostadsrättslägenheter,  och större lägenheter har i sin tur stigit mer i pris än mindre lägenheter. Man kan se att flyttmönstren gått mot platser där villor finns och närhet till natur och lokala arbetsmarknadskärnor men med rimliga kvadratmeterpriser.

Täby och Sollefteå toppar listorna över populära pendlings- och landsbygdskommuner

De nya flyttmönstren innebär att några kommuner påverkas positivt, samtidigt som andra kommuner påverkas negativt. En utflyttning från en storstad till en närliggande pendlingskommun påverkar såklart pendlingskommunerna positivt, och storstaden negativt på lång sikt. En kommun som påverkas positivt är Täby kommun, en pendlingskommun till Stockholm. Om vi tittar på landsbygdskommuner är det Sollefteå som sticker ut i topp år 2030 om utflyttningen fortsätter i pandemins spår nästkommande år. Stockholms kommun kan komma att påverkas negativt framöver om utflyttningen fortsätter i detta spår.

Att hålla koll på befolkningens flyttmönster är viktigt. Det hjälper kommuner att samhällsplanera framåt och planera för en eventuell utökning av exempelvis förskola, skola, äldreomsorg och bostadsförsörjning. Om flyttmönstrena består i samma riktning som de senaste två åren kommer flera kommuner stå inför en stor tillväxt i invånarantal, vilket kräver fler resurser i kommunen. Här kan du läsa hela rapporten från SWECO.