Spara energi och pengar – få upp till 60 000 i bidrag bild

Spara energi och pengar – få upp till 60 000 i bidrag

Publicerad

I våras aviserade regeringen en riktad satsning mot småhusägare som på ett eller annat sätt väljer att investera i energieffektiviseringar i sitt boende. Bidragen går att söka från och med den 3 juli och omfattar bland annat värmepumpinstallationer och fönsterbyten. Det är upp till dig som ägare att söka bidragen – missa inte hur du kan spara pengar samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Sommaren är ofta en tid då många väljer att göra olika förbättringar på sitt boende – kanske är just du en av de som nu står i kontakt med hantverkare för att byta fönster eller installera värmepump. Från och med den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen – detta gäller dig som tidigare fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022.

Förutsättningarna är att du äger huset och att det är el- eller gasuppvärmt. Bidraget är högst 50 procent av materialkostnaden för åtgärderna och kan betalas ut med högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Byter du uppvärmning samtidigt som fönster kan du med andra ord ha upp till 60 000 kronor att lägga på annat.

Det är Länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag – men det är upp till dig som småhusägare att ansöka på Boverkets hemsida. Arbetena ska utföras av hantverkare registrerade för F-skatt och med tanke på att många skjutit på sina renoveringar till följs av konjunkturen så finns det goda möjligheter att få till värmande åtgärder innan vintern kommer.

Exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

  • Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
  • Anslutning till ett fjärrvärmenät
  • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
  • Byte av fönster och/eller dörrar
  • Vindtätning och isolering