Kalix och Värnamo tog hem titeln Sveriges bästa friluftskommun bild

Kalix och Värnamo tog hem titeln Sveriges bästa friluftskommun

Publicerad

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. Frågorna omfattar tre områden: kommunens planer för friluftsliv, information och samarbete, samt aktiviteter och insatser. Sveriges friluftskommun har utsetts sedan 2010 och Årets förbättrare sedan 2014.

Kalix och Värnamo tar hem första priserna

I år är det Kalix och Värnamo som tar hem priserna. De har under flera års tid och med stort engagemang arbetat strategiskt med friluftslivsfrågorna såväl inom samhällsplanering som konkret genom aktiviteter och tillgängliggörande av områden för friluftsliv. Båda kommunerna visar enligt motiveringarna på betydelsen av långsiktigt arbete utifrån antagna planer som inkluderar friluftsliv samt att mycket kan uppnås med samverkan. I arbetet med att sprida kunskap och information om allemansrätten har de även haft förvaltningsövergripande samverkan inom kommunerna.

I Kalix kan särskilt samverkan inom skolan, med hälsoinispiratören samt med friluftsorganisationerna lyftas fram.

– Vi vet hur viktigt det är med en aktiv livsstil och vilka positiva effekter naturen kan ha för hälsan, därför är det viktigt för oss att vara en friluftskommun där så mycket som möjligt är tillgängligt för så många som möjligt, säger Sven Nordlund, ordförande i Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun på deras hemsida.

För att vinna utmärkelsen behöver kommunen visa på ett långsiktigt arbete med friluftslivsfrågorna

För att bli utnämnd till Sveriges friluftskommun behöver en kommun arbeta långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på sådant sätt att det blir Det ska vara enkelt för kommuninvånare och besökare att vara ute för upplevelser i natur- och kulturlandskap, fysisk aktivitet och/eller för återhämtning. Vinnaren får, förutom äran, 50 000 kr att använda till sitt friluftslivsarbete. Värnamo kommun har haft tät samverkan över kommungränserna med både länsstyrelsen och andra kommuner i länet.

– Det började 2018 när vi hörde Sundvalls kommun berätta om sitt arbete med att utveckla friluftsliv. Sundsvall var 2018 Sveriges friluftskommun. Sundsvall gav oss både inspiration och en ambition om att detta kan vi också, vi måste bara finslipa vårt arbete lite, säger Keith Johansson, projektledare inom friluftsliv på Värnamo kommun.