Människor ska flytta dit jobben finns bild

Människor ska flytta dit jobben finns

Publicerad

Sveriges regering: ”Människor ska flytta dit jobben finns”.

Det finns över 400 000 arbetslösa i Sverige. Samtidigt letar arbetsgivare från hela landet med ljus och lykta efter kompetenta medarbetare. Mest utmärkande är norra Sverige, där den gröna omställningen gör att många kommuner skriker efter arbetskraft.

I december 2023 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten bland arbetssökande. Det framgår av regeringens beslut om Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024.

– Behovet av inflyttad personal är ofta stort vid företagsetableringar och företagsexpansioner, inte minst kopplat till den gröna omställningen av ekonomin. Därför behöver den geografiska och yrkesmässiga rörligheten öka. Vi har hög arbetslöshet i vissa delar av landet medan andra skriker efter arbetskraft, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson i ett pressmeddelande.

Jobben finns i Norrland

Direktivet innebär att den som är arbetslös ska vara beredd att flytta inom landet eller byta yrke. De arbetssökande ska erbjudas stöd i form av bland annat platsförslag och platsanvisning. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober redovisa åtgärder för ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet genom stöd och kontroll, där arbetskraftsbehov som uppstår vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner särskilt ska beaktas. Myndigheten ska också redovisa en uppföljning av handlingsplanernas innehåll, resultat av vidtagna åtgärder, särskilt hur åtgärderna har bidragit till förbättrad kompetensförsörjning, samt hur myndigheten avser att utveckla arbetet.

Det är framför allt norra Sverige som skriker efter arbetskraft just nu. Behovet finns inom alla områden, som exempelvis restaurang, butik, vård, undervisning, it, transport. Inte minst är bristen på arbetskraft inom industrin oroande för många arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har redan nu genomfört olika satsningar genom initiativet ”Jobba i norr” vill Arbetsförmedlingen locka fler till norra Sverige.

Ny utbildning ska locka till flytt

Nyligen presenterades en utbildning inom IT-sektorn för att tillgodose behovet av personal inom detta yrkesområde. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med Luleå tekniska universitet och Lexicon erbjuder en ettårig distansutbildning till programmerare – fullstackutvecklare med praktik hos arbetsgivare i Norr- och Västerbotten.

– Arbetslösheten i de nordligaste länen är låg samtidigt som arbetsgivare behöver arbetskraft med rätt kompetens. Den här utbildningen är en pusselbit i arbetet med att tillgodose behoven och att få arbetslösa på andra håll i landet att få jobb i norr och vilja flytta dit, säger Marie Lindbäck, nationell samordnare för utbildningen på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Anmälan öppnade 19 februari och intresset från de arbetssökande är stort. På en vecka har över 330 personer sökt till de 30 platserna.

– Det känns fantastiskt roligt men jag är inte förvånad. Det är en högkvalitativ utbildning som ger högskolepoäng och stora möjligheter till jobb inom it.

Testa sommarjobb i Norrland

Om du vil testa på att bo och jobba i Norrland finns nu även möjligheten att söka ett sommarjobb. Genom sin nyhetssida marknadsför Arbetsförmedlingen detta som ett sätt att se om flytten skulle kunna vara något för just dig.

– På några orter kan du till och med få resa och boende betalt, tipsar Camilla Edholm, arbetsförmedlare och projektledare för rekrytering i norra Sverige på myndighetens hemsida.

Behoven i norr är enormt stora och många av arbetsgivarna har svårt att hitta tillräckligt med sommarjobbare att anställa. Just nu finns i Västerbotten och Norrbotten över 4 500 lediga sommarjobb i Platsbanken. Totalt finns omkring 14 000 lediga jobb i dessa två län.

– För att inspirera arbetssökande att prova på att bo och jobba i norr erbjuder Arbetsförmedlingen i samarbete med Piteå, Skellefteå och Kiruna kommuner möjlighet att få resa och boende betalt under tiden du sommarjobbar inom vård och omsorg. För dessa jobb kan det i många kommuner även finnas möjlighet till bonusersättning – utöver din ordinarie lön.

– Ett smart sätt att prova på hur det är att bo och arbeta i en kommun i Norrbotten eller Västerbotten är att sommarjobba där. Om det visar sig att allt känns rätt så kan sommarjobbet mycket väl bli ditt steg vidare till ett fast jobb.