Bygglov för solceller i olika kommuner 2024 bild

Bygglov för solceller i olika kommuner 2024

Publicerad

Idag är det betydligt enklare att installera solceller utan bygglov. Dock finns det fortfarande olika regler gällande bygglov för solceller på tak och solceller på mark. Läs mer om när det krävs bygglov eller inte:

 • Behöver du bygglov för solceller i detaljplanerat område?
 • Bygglov för solceller på tak
 • Bygglov för solceller på mark
 • Bygglov kan skilja sig mellan olika kommuner
 • FAQ – Vanliga frågor kring bygglov för solceller

Det kan vara relativt svårt att förstå sig på de olika bygglovsreglerna för solceller. Du kan läsa mer enkelt förklarat hos HemSol.se. De har under en längre tid guidat privatpersoner rätt inom jämförelser av solceller & solenergi. 

Behöver du bygglov för solceller i ett detaljplanerat område?

Solceller på marken kräver normalt inget bygglov och detsamma gäller för solceller på tak. Men om byggnaden som ska ha solceller ligger i ett detaljplanerat område kan det behövas bygglov. Det är dock inte så svart eller vitt eftersom man kan befrias från bygglov även inom ett detaljplanerat område.

Då krävs ej bygglov för solceller:

 • Solcellerna monteras på byggnaden
 • Solcellerna följer formen på byggnaden

Då krävs bygglov för solceller:

 • Solceller får inte sättas upp på hus eller platser som är väldigt viktiga för samhället eller har ett miljömässigt syfte. De får inte installeras på byggnader som har ett speciellt värde eller inom områden som är viktiga för försvaret.
 • Solceller på platta tak. 

Bygglov för solceller på tak

Kort förklarat brukar det inte krävas bygglov för solceller på taket, så tillvida att de följer samma lutning på taket och om du inte ändrar utseende på taket överlag för att det krävs för att installera solcellerna eller solfångarna. Ändrat utseende i samband med solcellsinstallation gäller även för huset i övrigt och kan till exempel inkludera taktäckningsmaterial, fasadbeklädnad och husfärg.

Bygglov för solceller på mark – vad gäller?

Om ditt hus inte ligger inom ett detaljplanerat område behöver du vanligtvis inte söka bygglov för solceller. Det gäller också om du vill sätta upp solceller på marken, såvida det inte innefattar att bygga något nytt. I sådana fall behövs oftast inget bygglov eller tillstånd från kommunen, om det inte finns specifika regler för området som kräver det. Läs mer på Energimyndigheten.

Då krävs ej bygglov för solceller:

 • Solcellsanläggningar på marken behöver oftast inte bygglov om de ligger utanför detaljplanerade områden.

Då krävs bygglov för solceller:

 • Om det inkluderar transformatorstationer eller teknikbodar bredvid solcellerna, krävs bygglov.
 • Solcellsanläggningar på ställningar som är högre än 3 meter kan också kräva bygglov.

När det krävs olika tillstånd

Även om det inte behövs bygglov för solceller på marken i många fall, kan det ändå krävas vissa tillstånd. Sådana kan vara:

 • Dispens från strandskydd
 • Dispens från biotopskydd
 • Tillstånd för åtgärder nära en väg

Regler för solceller på jordbruksmark

Även om bygglov inte gäller för solceller på marken överlag finns det vissa undantag. Även här kan det vara olika från mark till mark, inte minst när det gäller jordbruksmarker.

 • Lantbruk som planerar att ha solceller på sin åkermark behöver inte alltid söka bygglov, förutsatt att marken inte ligger inom ett detaljplanerat område. Men man måste trots allt göra en anmälan till Länsstyrelsen för att få ett godkännande.
 • Om solcellerna ska placeras på jordbruksmark som inte längre används för jordbruk, krävs det en anmälan. I den mån marken fortfarande används för jordbruk, som betesmark till exempel, behövs ingen anmälan.

Bygglov kan skilja sig mellan olika kommuner

Det är viktigt att poäntera att bygglovregler kan skilja sig åt mellan olika kommuner. För att få svar på exakta regler för din specifika plats, kontakta din kommun och deras bygglovsavdelning. Här hittar du en lista över kommuner och deras kontaktuppgifter.

FAQ om bygglov för solceller

Krävs det bygglov för att installera solceller?

Ja och nej. I de flesta fall behövs inte bygglov för solceller på taket eller marken. Men det kan krävas inom detaljplanerade områden eller där det finns områdesbestämmelser. Det bästa du kan göra är att ta reda på vad som gäller i just din kommun.

Vad kostar normalt bygglov för solceller?

Mellan 1600 – 10 000 kr. Om du behöver ansöka om bygglov för dina solceller kan handläggningskostnaden variera mellan 1 600 och 10 000 kronor. I större städer som Stockholm och Göteborg kan priset ligga mellan 5 000 och 9 000 kronor, medan mindre kommuner ofta brukar ha lägre priser runt 1 600 kronor. Vissa kommuner handlägger till och med bygglovet gratis.

OBS! Handläggningskostnaden är en kostnad som du behöver betala oavsett om du får ditt bygglov beviljat eller inte. Tänk på att du inte får påbörja installationen av dina solceller innan du har fått bygglov beviljat.

Måste man ha bygglov för solceller på tak och mark?

Ja och nej. Vanligtvis krävs inget bygglov för vare sig solceller på tak eller mark. Men i många fall ska det ändå anmälas till Länsstyrelsen, till exempel när företag och industribyggnader installerar dem, eller när solceller ska monteras på jordbruksmark som inte längre tekniskt sett, används till jordbruksmark.