Till Boxholm

Företagande och näringsliv

Företagande och näringsliv

Boxholms kommun har ett expansivt näringsliv med över 500 registrerade företag. Näringslivet är mångsidigt och omfattar allt från småföretag till marknadsledande internationella företag.

Det finns attraktiva kontors- och industrilokaler samt industritomter för företag som vill etablera sig i kommunen. Vi erbjuder företags- och starta eget rådgivning.

Läs mer om vårt näringsliv på Boxholm.se

Boxholm centrum.