Till Vårgårda

Bo i Vårgårda

Attraktivt boende i Vårgårda

Kommunens läge med goda pendlingsmöjligheter med både tåg och bil, stora friluftsområden, badsjöar och gammal kulturbygd erbjuder möjligheter till livskvalitet. Kommunen arbetar aktivt för att växa och för att stärka kvaliteten i boendemiljön. Den offentliga miljön bearbetas och upprustas kontinuerligt. Bostadsbyggande i form av både villor, parhus och lägenheter pågår, såväl inne i tätorten som i villaområden i tätortens utkanter. Kommunen arbetar också aktivt för att medverka till attraktiva boenden i kommunens mindre orter och landsbygd.

Läs mer om att bygga och bo i Vårgårda här.

Bild