Till Academic Work

Reskilling genom Academic Work Academy

Academic Work erbjuder rekrytering och reskilling av medarbetare för att bemöta kompetensbristen. Genom ett Academy-program identifieras och utbildas kandidater med den kompetens som företaget behöver, på ett flexibelt sätt och enligt deras behov.

Reskilling genom Academic Work Academy erbjuder en lösning för företag som påverkas av kompetensbristen. I dagens verklighet, präglad av digitalisering och teknikskiften, ökar efterfrågan på medarbetare med nya och unika kompetenser snabbare än tillgången på marknaden tillåter. Genom Academic Work Academy får företag en skalbar bemanningslösning som är skräddarsydd efter deras specifika behov av kompetens, både nu och i framtiden.

Skräddarsydda utbildningar för att nå rätt kompetens

Academy-programmen erbjuder skräddarsydda utbildningar inom områden där det kan vara svårt att hitta rätt kompetens, såsom inom IT och teknik. Academic Work och deras systerbolag Brights erbjuder en 12-veckors program där deltagarna förbereds med förberedande studier för att säkerställa att alla har samma förutsättningar vid kursstart. Efter utbildningen är deltagarna redo att börja arbeta som konsulter hos företaget.

Swedbank om Academic Work Academy – en riktig framgångsfaktor

"Swedbanks samarbete med Academic Work Academy har varit en riktig framgångsfaktor. De konsulter som kommit till oss har varit otroligt drivna och passionerade inom cybersäkerhetsområdet och har verkligen imponerat på oss med sitt engagemang och sin kreativitet. Konsulterna har inte heller varit rädda för att ta för sig och kasta sig in i olika spännande arbetsuppgifter."

Petra Klein, CISO & Head of Group Information Security på Swedbank

Kontakta oss för att veta mer!

Reskilling genom Academic Work Academy

Reskilling genom Academic Work Academy