Till Sundsvall

IT-staden Sundsvall

Sundsvall– en hotspot inom IT & Tech

Sundsvall är den gröna staden med god livskvalité, men också Sveriges tredje största stad inom IT-området, sett till andelen av arbetsmarknaden. Idag arbetar 5000 personer med digitaliseringen. ”Det finns en hög IT-kompetens i regionen som är till nytta för både samhälle och individ. Fler än någonsin väljer att studera och vi efterfrågar en skarp och lösningsfokuserad IT-kompetens”, säger Magnus Edlund, IT-chef på CSN.

CSN är en av flera statliga myndigheter som har sitt huvudkontor i Sundsvall. På IT-avdelningen jobbar cirka 170 anställda och deras behov av kompetent IT-personal har fullkomligt exploderat den senaste tiden. Sundsvall har under åren utvecklat en allt starkare tech-scen, där tekniker som bland annat AI och IoT (Internet of Things), ligger till grund för digitala tjänster och produkter. Det går också i linje med den akademiska forskningen och utbildningen som bedrivs på Mittuniversitetets campus i Sundsvall.

Harriet Wikström som är senior partner och vd i XLENT-koncernen i Sundsvall, uttrycker ett stort behov av rekryter – framför allt systemutvecklare och testare inom Java och Microsoft. “Vi ser ett behov av att fortsätta växa i regionen tillsammans med våra stora kunder som till exempel Biometria, Telia och Kyrkans Pension”.

Eva Nyh Hederberg är vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall och hon välkomnar nya invånare och medarbetare. “ Vi står väl förberedda att ta emot dem som vill vara en del av den växande IT-staden Sundsvall. Förutom goda jobbutsikter har vi även en vacker stadskärna, ett spännande kulturutbud och en internationell restaurangscen. Det är lätt att hitta den efterlängtade livsbalansen mellan karriär och rekreation i Sundsvall, avslutar Eva. 

Bild

Fotograf: Mostphotos