Till Sundsvall

Näringsliv

Sundsvalls näringsliv mer än 500 branscher

Sundsvall har cirka 100 000 invånare och i Sundsvallsregionen bor drygt 200 000 invånare. Det gör Sundsvall till en av norra Sveriges starkaste arbetsmarknader. Här erbjuds ett diversifierat och vitalt näringsliv med några starka draglok.

I Sundsvall hittar du en bred mix av branscher, myndigheter och forskning som ger goda förutsättningar för utveckling och innovation. Starka draglok bidrar till näringslivets specialisering och förnyelse. De är bland annat skogsindustrin, en stark IT-sektor samt tjänsteproducenter inom bank, försäkring och pensioner.

Sundsvalls position kommer att stärkas ytterligare när Sundsvall Logistikpark står färdig 2024. En djuphamn med industrimark, ny järnvägsanslutning och logistikområden innebär snabba och hållbara transporter av både gods och kompetens.

Dessutom erbjuder Sundsvall konkurrenskraftiga priser och stabil tillgång på grön energi från vind- och vattenkraft. Oavsett bransch, om du är intresserad av att etablera verksamhet, rekrytera personal, starta ett nytt företag, eller utveckla redan befintlig verksamhet så erbjuder vi dig en väg in genom Företagscenter Sundsvall.

Läs mer om Sundsvall Logistikpark

Läs mer om Företagscenter Sundsvall

Sundsvall satsar för fullt för att skapa 5 000 nya jobb

Sundsvall har som mål att skapa 5 000 nya arbetstillfällen/jobb till 2030. Tillsammans kraftsamlar det offentliga och näringslivet för att skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya etableringar att rota sig. 

Initiativet kallas för Sundsvalls väg framåt och är ett av det högst satta och prioriterade politiska målen i Sundsvall. 

Läs mer om Sundsvalls väg framåt

På bilden nedan ser ni kontrollrummet på flygplatsen Sundsvall-Timrå airport. Fotograf: Evelina Ytterbom

Bild