Till Svenljunga

Lokal utveckling

Du kan påverka den lokala utvecklingen

Vi vill att alla som bor eller tillbringar mycket tid i vår kommun ska kunna bidra till utvecklingen av Svenljunga kommun. Du kan påverka din vardag i kommunen. Vill du vara med?

Dina tankar och idéer är värdefulla för oss, eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Hur gör jag för att påverka?

Kontakta något byalag i kommunen

Vi har regelbundna träffar med byalagen, som finns på de flesta mindre orter. På byalagsmötena - som är del av vår landsbygdsdialog Träffpunkt - samlas intresserade personer från byalagen, politiker, kommunchef samt berörda tjänstepersoner.

Skriv Svenljungaförslag

Du som är folkbokförd, äger eller hyr en fastighet eller är en idéell förening i vår kommun kan lämna egna förslag - så kallade Svenljungaförslag till kommunfullmäktige. Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du hittar regler och formulär här.

Rösta i kommunalvalet

Vart fjärde år utser väljarna vilka som ska vara med i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans. Att delta i kommunalval och välja vem som ska representera dina åsikter är det första och grundläggande steget för att påverka utvecklingen i kommunen.

Engagera din politiker

Ta kontakt med de politiker du varit med och röstat in i kommunfullmäktige. Det är svårt för dem att representera dig om de inte vet vad du tycker.

Kontaktuppgifter till kommunalråd och oppositionsråd

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda

Engagera dig politiskt

Ta kontakt med den politiska organisation som stämmer överens med din uppfattning. Följ länken, så hittar du partigrupperna i kommunfullmäktige. Tänk på att det kan finnas partier som inte är representerade i kommunfullmäktige.

Olika former av medborgardialog

Medborgardialog innebär olika nivåer av delaktighet, allt från informationsmöten om vilka beslut vi tagit till inflytande över kommande ärenden. Vår mest regelbundna form av medborgardialog är vår landsbygdsdialog Träffpunkt. Medborgardialog kring olika ämnen informerar vi om vi nyheterna och via vårt infoblad i Svenljunga Tranemo Tidning.

Läs mer om medborgardialoger. 

Lämna synpunkter och felanmälan

Utöver det finns möjlighet att lämna synpunkter och felanmälan