Så behöver kommunerna anställa bild

Så behöver kommunerna anställa

Publicerad

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar i sin senaste rekryteringsprognos hur många nya som behöver rekryteras till yrken i välfärden. Enligt uppgifter beräknas omkring 450 000 personer behöva anställas inom dem närmsta tio åren.

Det största rekryteringsfokus ligger på äldreomsorgen. Från nu fram till 2029 kommer ungefär 50 procent fler människor än i dag vara 80 år eller äldre. Denna folkgrupp kommer vara i behov av särskilda boenden, hemtjänst, hälsa- och sjukvård.

Kommunerna behöver locka nya medarbetare inom äldreomsorg

Den största utmaningen blir för kommunerna att locka till sig nya medarbetare. Att jobba kommunalt är inte alltid förstahandsval när det kommer till arbetsvillkor och löner. För att göra dessa jobb mer attraktiva bör möjligheten till att jobba heltid vara en norm. Det ska finnas kompetenta och bra chefer att vända sig till, samt låta anställda jobba längre upp i åldrarna. Det ska vara lättare att göra lönekarriär, bland annat genom att Kommunalt lagt till i löneavtalet att utbildade undersköterskor ska premieras.

Man vill locka inte bara dem yngre arbetssökande, utan även vuxna som skolar om sig, samt nyanlända svenskar. Många av dem som utbildar sig på vuxenutbildning är födda i andra länder, därför är språkutbildning en nyckelfråga.

Källa: Svd Näringsliv