Inflyttarservice bild

Inflyttarservice

Publicerad

Går du i flyttankar och vill bo i en annan kommun finns det hjälp att få. Många kommuner erbjuder något som kallas inflyttarservice, då du kommer i kontakt med en inflyttarsamordnare. Denna person kan vara din första kontakt inför en flytt och kan ge dig svar på dem flesta frågor som kan dyka upp i samband med en flytt till en ny kommun.

Inflyttarservicen jobbar även med integration – att ge stöd och goda råd åt nyanlända som ska bosätta sig i kommunen.

Frågor att ställa till inflyttarservice

Inflyttarservice finns för att underlätta för nya invånare att bosätta sig. Några funderingar som inflyttarservice kan hjälpa till med är:

  • Ge råd om vad du bör tänka på innan påbörjad flytt
  • Viktiga kontakter i kommunen inom exempelvis barnomsorg och skola
  • Förmedla kontakter för att hitta rätt boende för dig
  • Skapa kontakt mellan dig och potentiella arbetsgivare
  • Kontaktuppgifter till diverse föreningar och aktiviteter
  • Allmän rådgivning

Exakt hur och vad inflyttarservice kan erbjuda skiljer mellan kommuner. Många kommuner erbjuder inte bara hjälp för nyinflyttade utan även bofasta som behöver hjälp. Om du vill komma i kontakt med inflyttarservice i den kommun du funderar på att bosätta sig i bör du höra av dig till kommunen i fråga och be om att få kontaktuppgifter till rätt person. I många fall går den informationen att söka upp på kommunens hemsida

Så hjälpte inflyttarservice oss

Familjen Rydmark flyttade förra året till en ny kommun, och upplevde att inflyttarservicen var till stor hjälp. Tack vare den gick barnens skolbyte smidigt, samt att båda vuxna kom i kontakt med nya arbetsgivare där dem nu jobbar idag. ”Vi visste inte att kommunen erbjöd en sådan service, men blev tipsade av vår mäklare. Inflyttarservicen hjälpte oss att få svar på funderingar, och gjorde flytten enklare. Den gav oss dessutom kontakt med våra nya arbetsgivare, vilket hjälpte enormt mycket då vi bytte kommun för att vi båda ville ha nya arbetsmöjligheter”.

Är du på väg till en ny kommun kanske inflyttarservice är en viktig pusselbit för att din flytt ska bli så trivsam som möjligt.