Årets superkommuner 2021 bild

Årets superkommuner 2021

Publicerad

Varje år utser Dagens Samhälle tre Superkommuner i olika kategorier samt en kommun som får titeln Årets raket. I år är det Uppsala, Mölndal och Kalmar som vinner titlar samt Munkfors som förbättrat sin position på listan allra bäst och utses till Årets raket.

Dagens samhälle mäter kommunerna på 40 000 olika mätpunkter fördelat i hundratals variabler. Några mätpunkter är hur många nya invånare som lockats till kommunen, hur många företag det finns i kommunen och hur hög utbildningsnivå invånarna har. Man undersöker inte bara dagens läge utan hur kommunen har utvecklats dem senaste åren vilket ger en bra bild av vilka kommuner som är starkt rustade inför framtiden.

Uppsala är Årets superkommun i kategorin städer och stadsnära kommuner

I kategorin städer och stadsnära kommuner är Uppsala i topp. Kommunens starka ekonomi, antal företag och kommuninvånarnas utbildningsnivå är några av fler anledningar till varför Uppsala tar hem topplaceringen.

Motiveringen lyder så här; ”I den anrika universitetsstaden har invånarna hög utbildningsnivå och en stor del av dem är i arbetsför ålder. Uppsala har i år klättrat några pinnhål i kategorin ”ekonomi”. Senaste bokslutet visar upp ett stabilt resultat, men äldreomsorgen behöver stärkas och ökad arbetslöshet är ett orosmoln.

Kommunen rankas högt i kategorin ”klimat/miljö” och just nu byggs stadshuset om med sikte på ökad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det kommer till exempel bara att finnas ett fåtal parkeringsplatser, besökare förväntas gå eller cykla. Och när kommunens egen personal kör i tjänsten drivs fordonen i stort sett fossilfritt.”

Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande är stolt över utmärkelsen. Han ser det som ett kvitto på att deras hårda arbete ger resultat. Dem senaste åren har Uppsala stärkt upp sin ekonomi och är i framkant med sitt klimatarbete. Utmaningen framöver är att rusta välfärden och se till att fler Uppsalabor har ett arbete att gå till.

Kalmar är Årets superkommun i kategorin småstads- och landsbygdskommuner

I kategorin småstads- och landsbygdskommuner är Kalmar 2021 års vinnare. Kalmar passerar därmed dominanten Varberg vilket visar att Kalmar gör många rätt. Trots pandemin har 2020 varit ett framgångsrikt år för Kalmar. Kommunen växer ständigt, med cirka 1 000 nya invånare varje år de senaste åren, och passerade i år 70 000 invånare. Kalmars landsbygd är relativt folkrik och det är något kommunen värnar om. Kalmar lockar också invånare med goda skolresultat. Eleverna har generellt goda resultat och lärarkompetensen är genomgående hög.

Johan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kalmar säger att ett långt och träget arbete ligger bakom vinsten. Kalmar jobbar kontinuerligt med sin hållbarhet och attraktivitet. Han nämner också vikten av ”lagarbete” kollegorna emellan.

Källa: Dagens samhälle, Kalmar och Uppsala