Huddinge bygger nytt kommunhus bild

Huddinge bygger nytt kommunhus

Publicerad

Huddinge kommunstyrelse har beslutat att bygga ett nytt kommunhus centralt i Huddinge, med ett nytt bibliotek i anslutning. Priset för det nya kommunhuset är 900 miljoner kronor, inklusive biblioteket. Huddinge Samhällsfastigheter ska äga det nya kommunhuset och hyran beräknas bli mellan 10-20 miljoner lägre än vad kommunen betalar idag för sina lokaler.

Huddinge kommun har tidigare haft sin verksamhet utspridd på ett fyrtiotal adresser. Nu vill kommunen samla styrkan under ett tak – men med en del förändringar från det gamla arbetssättet, då ett nytt sätt att arbeta formats under pandemin. Huddinge beräknar att cirka 80 procent av medarbetarna endast kommer vara på plats tre dagar i veckan och arbeta på distans resterande tiden. Endast 20 procent av personalen väntas arbeta i dem nya lokalerna fem dagar i veckan.

Man hoppas att den centrala placeringen av kommunhuset kommer öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt bli ett lyft för Huddinge Centrum. Man tror också att arbetet kommer bli mer effektivt då medarbetarna är samlade på samma plats. Det nya kommunhuset kommer ha kontorsplats för 600 medarbetare, trots att kommunen har 1250 anställda som kommer vistas i fastigheten. För att lösa frågan kring kontorsutrymme har man planerat ett stort antal mötesrum och fokusrum som personal vid behov kan utnyttja.

Källa: Dagens Samhälle