Norrlands stora bostadsutmaning bild

Norrlands stora bostadsutmaning

Publicerad

Norrlands arbetsmarknad växer så det knakar. I Skellefteå är Northvolt inne i en expansiv och intensiv anställningsfas och i Boden finns planer på världens första fossila stålverk H2 Green Steel med produktionsstart 2024. För att locka till sig nya invånare behövs inte bara attraktiva arbeten utan också bostäder som kan ge rum för dessa människor. Men hur ska Norrland ta sig an denna bostadsutmaning?

Flera stora företag väljer att etablera sig upp norr, men bostadsmarknaden har inte hängt med. Därför står Norrland inför utmaningen att möta bostadsbehovet för nya invånare och studenter. Politikerna jobbar ihärdig med att lösa situationen och satsar på nya byggprojekt med målet att det ska finnas bostäder till alla anställda i närområden.

Skellefteå expanderar bostadsmarknad och arbetsmarknad

Skellefteå är mitt i en expansiv period på grund av Northvolt som producerar batterier, litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. Idag bor cirka 73 000 invånare i kommunen och målet är att invånarantalet ska öka till 90 000 invånare till 2030. Den största utmaningen med den stora invånarökningen är bostadsfrågan.

En snabb lösning för kommunen var att sälja ut en del av den allmännyttiga Skebos bestånd, cirka 900 lägenheter till Samhällsbyggnadsbolaget – ett bolag som i sin tur ska bidra med 1500 nya lägenheter under en period på fem år. En annan kortsiktig och tillfällig lösning var att omvandla studentbostäder i det befintliga beståndet till vanliga lägenheter och istället bygga tillfälliga studentlägenheter på campus. Något som inte togs emot väl av alla studenter utan möttes av upprörda känslor över att behöva tvångsförflyttas från lägenheter på 20 kvadratmeter till tillfälliga lägenheter på 8 kvadratmeter.

Tidigare år har det byggts mellan 200 till 300 nya bostäder per år, nu är man uppe i 1000 bostäder per år. På grund av Northvolts framfart har flera bostadsaktörer fått upp ögonen för Skellefteå. Det är främst hyreslägenheter som prioriteras i första skedet.

Samtidigt arbetar kommunen aktivt med nya detaljplaner och har ökat styrkan med kunnig personal som arbetar nära näringslivskontoret och bygglovsavdelningen. Kommunen behöver också bygga ut skola och förskola för att kunna ta emot nya familjer.

Boden växer med nya gröna satsningar och prioriterar bostadsfrågan

I Boden planeras H2 Green Steel vara igång med världens första fossila stålverk 2024. För att denna satsning ska kunna lyckas behöver bostadsfrågan prioriteras och stålbolaget jobbar nära Bodens kommun och även Luleå kommun för att kunna erbjuda bostäder och ett attraktivt boendeklimat för familjer.

Bodenbo, det kommunala bostadsbolaget, tittar på vilka byggprojekt de kan tidigarelägga men menar att det behövs fler aktörer att stötta upp i frågan om bostäder. Bostadsfrågan är inget som går att lösa över en dag, det krävs planering, att tänka utanför boxen och vara nyskapande.

I Bodens kommun finns det lediga tomter och är snabba på att bevilja bygglov. I Sävast planeras nya villaområden men också i andra delar av kommunen pågår förstudier inför att bygga nya områden. Kommunen satsar också på sina yngsta medborgare och satsar 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor, renovera och bygga ut befintliga förskolor och skolor. Planen är att detta projekt ska vara klart 2025 och hoppas kunna attrahera fler familjer till Boden och möta familjernas behov.

Källa: Hemhyra & Boden.se