Unga lämnar småkommuner för universitetskommuner bild

Unga lämnar småkommuner för universitetskommuner

Publicerad

”De ungas rörelsemönster avgör vilka platser som växer”, säger Charlotta Mellander, forskare vid Jönköpings university till Dagens Samhälle. Enligt statistik från SCB fortsätter ungdomar att fly småkommunerna i glesbygden. Vad är orsaken och finns det något småkommunerna kan göra för att behålla de unga i kommunen?

Ungdomar och unga vuxna är lättrörliga. De flyttar hemifrån, utbildar sig, skaffar jobb och vill nå en livsstil de kanske inte haft tillgång till tidigare. Det är inget nytt fenomen att många småkommuner tappar invånare till större städer som erbjuder universitet, arbete, shopping och nöje. Storstaden lockar, men vad man också kan se är att efter några år på annan plats flyttar ungefär hälften av ungdomarna tillbaka till sin hemkommun, exempelvis när det är dags att skaffa egna barn och leva ett familjeliv.

Den kommunen som tappar flest unga invånare i landet är Dorotea, enligt siffror från SCB. Nästan hälften av dem som var 16-17 år 2016 bor inte längre i kommunen. Samma mönster syns i mindre kommuner som exempelvis  Storfors och Norsjö. Enligt Gaby Bisping, socialchef i Dorotea, har inte kommunen mycket mer att erbjuda än naturen och skogsarbete. Ingen av hennes fem barn bor själva kvar i kommunen, hon tror att det skulle behövas ett rikare utbud för att locka unga. Till exempel klädaffärer och sportbarer, men någon sådan plan finns inte. Ett annat problem för småkommuner är att det inte flyttar dit så många nya invånare, den som inte har en relation till samhället bosätter sig någon annanstans.

Universitetskommuner lockar till sig flest unga

Dagens Samhälle sammanställde vilka kommuner som istället lockar till sig flest invånare och kom fram till att nästan alla de 15 kommuner med högst befolkningstillväxt i åldersgruppen är universitetsstäder. Man kan dock se att bostadsmarknaden generellt är väldigt ansträngd i dessa kommuner, något unga inte verkar bry sig om när det kommer till val av stad att bo i. Många är villiga att offra bekvämlighet och yta för att leva en viss livsstil.

Även kranskommuner utanför storstäderna exempelvis Lomma utanför Malmö och Hammarö utanför Karlstad tappar unga invånare. Ett sätt att få ungdomarna att stanna kvar kan vara att öka antalet hyreslägenheter och se över möjligheterna för unga att finansiellt kunna klara av att bosätta sig i kommunen.

Källa: DS