Valet 2022: Kommunpolitiken blir allt viktigare bild

Valet 2022: Kommunpolitiken blir allt viktigare

Publicerad

Allt fler lokala partier ställer upp i kommunalval och utmanar rikspartierna. Så säger SVT nyheter efter en genomgång där SVT ser till vilka partier som ställer upp med kandidater i kommunval, men som inte ställer upp i riksdagsvalet. I år utmanas rikspartierna av helt lokala partier i 129 kommuner, vilket är en ökning jämfört med förra valet. 

Lokala partier har blivit ett viktigt inslag på flera håll i landet och ritar om den politiska kartan. Inför årets val ökar antalet lokala partier som ställer upp med kandidater. Valet 2018 var det 112 lokala partier i 121 kommuner, vilket har ökat till årets val med 138 lokala partier i 129 kommuner. 

Därför ökar antalet lokala partier

Men vad är anledningen till att allt fler lokala partier bildas? En anledning tros problem som inte de nationella partierna på lokal nivå lyckas lösa. Kommunpolitiken blir där med allt viktigare. Maria Solevid är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och menar att det är en indikation på att det finns många lokala väljare som inte bara går efter vad dom tycker om rikspolitik.  

Två kommuner där lokala partier har lyckats särskilt bra i förra valet är Hagfors och Göteborg. I Hagfors blev partiet Oberoende realister kommunens största parti och landets största lokala parti sett till andelen röster. I Göteborg var det lokala partiet Demokraterna kommunens näst största parti, och det lokala parti i landet som fick flest röster. 

På SVT nyheter kan du läsa artikeln samt se ett klipp där Maria Solevid berättar mer om ökningen av lokala partier