<strong>Över 1000 lediga jobb i Torsby, Eda, Arvika &amp; Årjäng&nbsp;</strong>&nbsp; bild

Över 1000 lediga jobb i Torsby, Eda, Arvika & Årjäng  

Publicerad

Värmlands gränskommuner Torsby, Eda, Arvika och Årjäng ställer ut på Sveriges största digitala jobbmässa för att synliggöra karriärmöjligheter och livskvalitet i västra Värmland. 

– Med låg arbetslöshet och stora vakanser måste vi leta nya vägar för att hitta kompetens. Vi vill bland annat att fler flyttar hit, säger Björn Arvidsson, Projektledare för Utvecklingskontor västra Värmland. 

Den 16 mars är det dags för den digitala jobbmässan Virtual Career Days, Sveriges största karriärplats för rekrytering. En virtuell arena där studenter och nyutexaminerade får knyta kontakter med arbetsgivare. Som ett led i att hitta fler talanger har Utvecklingskontor västra Värmland skapat och möjliggjort en mötesplats för de fyra gränskommunerna och arbetssökande. Med en dagar kvar har över 4500 personer anmält sig till mässan. 

– Det är första gången som dem här kommunerna är med på mässan och visar upp sig tillsammans på det här sättet. Vi behöver vara synliga på den här typen av event för att konkurrensen om den kompetens som våra företag och kommuner efterfrågar är stenhård. Syftet med att visa upp oss tillsammans är för att vi ska se större och mer attraktiva ut än vad respektive kommun och företag kan göra var för sig. 

Värmlandskommuner sluter upp för att stärka näringslivet 

Projektet Utvecklingskontor västra Värmland, som ägs av Arvika Näringslivscentrum, är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Eda, Arvika, Torsby och Årjäng samt Visit Värmland. Projektet ska stärka näringslivet genom att hitta nya strukturer och samverkansformer mellan kommuner och näringsliv. Under 2023 är det fokus på kompetensförsörjning, innovation och att synliggöra västra Värmland som en attraktiv plats att bo, leva och verka i. En av aktiviteterna är att ställa ut på mässan Virtual Career Days. 

De fyra kommunerna kommer att finnas tillgängliga i montern och med anvisningar till lediga jobb, lediga bostäder, skolor, fritidsaktiviteter och ett inte minst ett gott liv. 

Se mer på:  
www.nykommun.se/arvika 
www.nykommun.se/arjang 
www.nykommun.se/eda 
www.hejnordvarmland.se 
 

Vem är mässan för? 

Oavsett om man söker heltidsjobb eller extrajobb, eller är på väg mot examen är mässan något för alla. Man kan söka bland annat heltidstjänster, extrajobb/sommarjobb, praktik, traineetjänster och platser för examensarbete. 

Klicka på denna text för att anmälan dig till Virtual Career Days