Bästa kommun för äldre att bo i bild

Bästa kommun för äldre att bo i

Publicerad

Boendesituationen har stor betydelse när det gäller livskvalitén för våra äldre. I en sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling hamnar Bjurholm i Västerbotten på första plats. Sist på listan placerar sig Malmö stad och även de övriga storstadskommunerna hamnar långt ner i företagets ranking.

I indexet ”Sveriges bästa kommun för äldre att bo i” har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vägt samman hur stor boyta pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänsten samt tillgången till särskilt boende för äldre. Enligt deras lista är det Bjurholm som är den bästa kommunen för våra äldre.

– Det pratas mycket om pensioner, men äldres boendesituation är i princip helt frånvarande i den politiska debatten. Åtta av tio äldre bor i dag i en kommun med brist på senioranpassade bostäder, vilket gör att många tvingas bo kvar i ett boende som inte längre passar dem. Nu behövs en ny bostadspolitik för Sveriges pensionärer, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Malmö hamnar sist på listan över bästa kommun för äldre att bo

Malmö stad hamnar sist på listan och enligt kommentarerna till rapporten handlar det om en kombination av höga hyror, en hög genomsnittlig flyttskatt, låga betyg för trygghet i hemtjänsten och få platser på särskilt boende för äldre i relation till antalet äldre i kommunen. Även de övriga två storstadskommunerna rankas lågt-
– Att äldre har möjlighet att byta bostad efter behov är avgörande för rörligheten på hela bostadsmarknaden. Om ett äldre par får möjlighet att flytta från villan till något mindre som passar dem bättre kan en barnfamilj köpa deras villa och lämna sin lägenhet. Barnfamiljens lägenhet blir då den första gemensamma lägenheten för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in.

Fler parametrar avgör vad som gör kommunen till en bra kommun för äldre

Rankingen är en del av ”Hur hållbar är bostadsmarknaden” – en rapport som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit fram. Det är självklart inte enbart boendesituationen som spelar in för den äldre generationen, under sommaren släpper bland annat tidningen Fokus en aktuell lista där fler parametrar vägs in. Det kan exempelvis handla om anpassade aktiviteter, möjligheter till socialt umgänge och kollektivtrafik. I storstadsregionerna finns oftast ett större utbud – samtidigt är och förblir bostadssituationen ett viktigt område i det sammanvägda resultatet.