Rekordstor utflyttning från Stockholm bild

Rekordstor utflyttning från Stockholm

Publicerad

Stockholm fortsätter att växa, om än i långsammare takt. De senaste åren har trenden visat att allt fler väljer att lämna huvudstaden och så fortsätter det vara – den ökade befolkningen beror nu enbart på invandring samt att fler barn föds än befolkning som avlider.

Varje år presenteras statistik från SCB över utflyttningen från storstadsregionerna, siffror som Stockholms Handelskammare har analyserat. Går man tillbaka ett par år var utflyttningen från Stockholm rekordstor under 2020 – då 5 596 personer netto flyttade ut från länet.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och därför ser jag med stor oro på utflyttningen. Trenden är ett underbetyg till politiken som inte skapat rätt förutsättningar för tillväxt. Nu måste det till krafttag för att återställa stadens attraktionskraft annars riskeras på sikt många jobb, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Det är främst de unga vuxna i familjebildande ålder som flyttar ut från Stockholm

Tydligast är det negativa flyttnettot i åldersgruppen 0–9 år med minus 2 736 personer och 30-44 år där huvudstadsregionen förlorade 2 540 personer. Åldersgruppen 20–24 år uppvisade ett negativt trendbrott och noterades för minus 167 personer.

– Att det är relativt unga vuxna i familjebildande ålder som försvinner kan förklaras av flera faktorer, som den illa fungerande bostadsmarknaden och nya kreditrestriktioner som amorteringskravet, vilket pressat upp boendekostnaderna. Fungerande infrastruktur, bra skolor och trygghet blir helt avgörande för att nu återställa stadens attraktivitet, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Ett år senare visade statistiken att det i slutet av 2021 bodde 978 770 invånare i Stockholm. På uppdrag av Stockholm stad har företaget Sweco presenterat en befolkningsprognos över utvecklingen fram till 2031 – där befolkningsmängden spås öka med ytterligare 95 000 personer på tio år. Detta är en tydlig avmattning jämfört med utvecklingen de senaste tio åren.

Utflyttningen beror till viss del på pandemin

Dämpningen beror enligt olika analyser på flera saker – pandemin gjorde att fler flyttade ut och färre in. Många unga arbetade inom de branscher som drabbades hårdast, såsom exempelvis restaurang, handel och service. Samtidigt har utflyttningen av de i familjebildande ålder ökat, även barnafödandet spås minska.

De mest aktuella siffrorna gäller för 2022 och då ökade befolkningen i Stockholms län med 24 888 personer. Snittet för de senaste tio åren är plus 31 300 personer – vilket visar på att ökningen har avtagit. Fortfarande flyttar fler till andra län än antalet som flyttar in, att befolkningen ändå ökar beror dels på att fler barn föds än antalet personer som avlider, dels på invandring.

Jobba i Töreboda kommun - Lediga jobb
Jobba i Töreboda kommun – Lediga jobb