Norrtälje är den tryggaste kommunen i Stockholm bild

Norrtälje är den tryggaste kommunen i Stockholm

Publicerad

En rapport om trygghet i Stockholms län visar att Norrtälje kommun är den tryggaste kommunen i Stockholm. Norrtälje har låg brottslighet och hög upplevd trygghet bland invånarna jämfört med många andra kommuner i länet. Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med flera andra aktörer för att genom analys, sammanställning och visualisering av data gemensamt identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Bland annat lyfts bred och nära samverkan fram som en av nycklarna till den positiva utvecklingen.

Trygg i Norrtälje

Landets länsstyrelser genomför årligen jämförelser i samverkan med andra aktörer för att utreda kommunernas trygghet och säkerhet. Initiativet ”Trygg i Norrtälje” är en av anledningarna till att just denna kommun intar en topplacering i undersökningen.

– Vi har under många år haft en fantastisk samverkan mellan kommunens förvaltningar, men kanske framför allt har det varit helt avgörande med den goda samverkan med Polisen, det lokala näringslivet och även civilsamhället. Att det arbete vi tillsamman lägger ner ger effekt känns såklart jättekul och är ett fint kvitto på att det vi gör skillnad, säger Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje, i ett pressmeddelande.

Bland annat så har Trygg i Norrtälje lägesbildsmöten varje vecka tillsammans med bland annat polis, ordningsvakter, fältsamordnare, skola och socialtjänst. Syftet med mötena är att få en aktuell lägesbild över hela kommun när det gäller vardagsbrott och ordningsstörningar.

– Något annat som är jätteviktigt är våra områdesgrupper där vi har med rektorer, elevhälsan, Polisen, fritidsledare, ungdomsmottagningen, socialkontoret, fältare med flera, där vi har ett gemensamt fokus att förebygga problem tillsammans. Syftet med områdesgrupperna är att skapa snabba kontaktvägar mellan gruppens olika aktörer, att få en aktuell lägesbild samt fokusera på hur vi tillsammans kan utveckla det förebyggande arbetet med barn och unga i kommunen, säger Marita Bertilsson.

Kommunala miljöer ska upplevas som ljusa och trygga för invånarna

Även den fysiska tryggheten är viktig och där samverkar man med kommunens gatu- och parkavdelning samt fastighetsavdelning för att kommunala miljöer ska upplevas som ljusa och trygga av invånarna.

– Vi lyfter även gärna fram samarbetet med civilsamhället där både näringslivet och fastighetsägare, föreningar och idrottsklubbar, är med och aktivt arbetar för att Norrtälje kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun, säger Marita Bertilsson.

Länsstyrelsens rapport visar också att det finns en stor skillnad mellan kommunerna när det gäller den upplevda tryggheten i det egna bostadsområdet. Här hamnar Norrtälje kommun på en femteplats av länets 26 kommuner, efter kommuner som Lidingö och Ekerö men långt före Österåker, Stockholm och Sollentuna.