Hälften av alla ensamstående föräldrar lever i fattigdom bild

Hälften av alla ensamstående föräldrar lever i fattigdom

Publicerad

Statistik från SCB visar att var femte person som bor i ett hushåll inte kan betala en större oförutsedd utgift. I hushåll bestående av en ensamstående vuxen med barn saknar nästan hälften sådana marginaler.

Enligt ett pressmeddelande från SCB bor närmare 1,7 miljoner svenskar i hushåll som saknar kontantmaterial, alltså förmågan att betala en oförutsedd utgift på minst 13 000 kronor.

– Det motsvarar 20 procent av Sveriges befolkning, av dessa är uppskattningsvis 187 000 ensamstående vuxna med barn, säger Helena Månsson, utredare på SCB.

I SCB:s Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF) ställs flera frågor som används för att mäta materiell och social fattigdom. Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Resultatet baseras på flera olika indikationer.

­– Ensamstående vuxna med barn sticker ut i flera av indikatorerna som mäter materiell och social fattigdom. I den gruppen är det till exempel vanligare än bland befolkningen i stort att ha svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är vanligare att de kommit efter med betalningar, inte har råd att spendera mindre summor på sig själva eller råd att åka på en veckas semester, säger Helena.

 Fakta: Materiell och social fattigdom

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer:

 • Kan betala oförutsedda utgifter på minst 13 000 kronor (år 2022) utan att låna eller be om hjälp
 • Har råd med en veckas semester per år
 • Kan betala skulder: bostadslån, hyra, räkningar, avbetalningsköp
 • Har råd med en måltid med kött, kyckling, fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag
 • Har råd att hålla bostaden tillräckligt varm
 • Har tillgång till bil
 • Har tillgång till internet
 • Har råd att ersätta utslitna möbler
 • Har råd att ersätta utslitna kläder
 • Har två par skor
 • Har råd att spendera en mindre summa på sig själv varje vecka
 • Har råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet som kostar pengar
 • Har råd att träffa familj eller vänner för att fika eller äta middag minst en gång i månaden

En person som inte har råd med fem eller fler av dessa poster lever i materiell och social fattigdom. En person som inte har råd med sju eller fler av posterna lever enligt EU:s definition i allvarlig materiell och social fattigdom.

Fakta: Om statistiken

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) beskriver levnadsförhållanden för Sveriges befolkning 16 år och äldre inom ett antal områden: hälsa, ekonomi, boende, sysselsättning, välbefinnande och tillit, fritid, sociala relationer, medborgerliga aktiviteter, trygghet och arbetsmiljö.

Statistiken används bland annat till jämförelser mellan grupper, jämförelser över tid och vid internationella jämförelser.

Källa: SCB.se