Töreboda möjliggör för attraktiva mötesplatser och naturnära fritidsaktiviteter bild

Töreboda möjliggör för attraktiva mötesplatser och naturnära fritidsaktiviteter

Publicerad

Töreboda kommun satsar inför kommande etableringar och vill skapa både attraktiva och rogivande platser för våra invånare och företagare. En del av arbetet är att förverkliga den nya utvecklingsplanen för Töreshov och Moskogen.

En ny utvecklingsplan för Töreshov sportpark och Moskogen friluftsområde antogs av kommunstyrelsen under november månad 2023. Utvecklingsplanens mål är att området Töreshov ska bli en än mer attraktiv mötesplats för föreningar, näringsliv och kommuninvånare. Skapa ökade möjligheter för samarbete mellan fler föreningar samt möjliggöra att anordna evenemang för en bred publik. Få fler kommuninvånare aktiva i rörelseaktiviteter som föreningslivet erbjuder. Vi vill också locka fler besökare till Töreshov, Moskogen och Töreboda, därmed gynna servicenäringen och öka ortens attraktionskraft.

Idag finns redan ett flertal föreningar på Töreshov. En utveckling av området Töreshov kan innebära nya entré- och parkerings miljöer. Nya aktiviteter i form av pumptrackbana, multihall för olika inomhussporter, utegym, lekplats samt multibana för inlines, skate, fotboll och skridskoåkning vintertid. En lounge som skapar en föreningsgemensam träffpunkt samt ny naturgräsplan.

I Moskogens friluftsområde satsar vi på att skapa gemenskap för alla åldrar. I fin skogsmiljö kan framtiden erbjuda; utegym, naturlekplats och grillplats. Se barnens naturstig växa fram, locka till vinteraktiviteter samt skapa möjligheter för Frisbeegolf.

Välkommen du också, i Töreboda skapar vi tillväxt och trygghet tillsammans!

Den här artikeln är i samarbete med Töreboda kommun