Trafikverket vapensköld

På väg mot ett närmare Sverige

Trafikverket bildades 2010 och tog då över de ansvarsområden som Banverket och Vägverket tidigare hade. Trafikverket är en myndighet med ett brett ansvar som innefattar vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flyg. Ansvaret innefattar också byggnation och drift av stat liga vägar och järnvägar samt de kunskapstester som krävs för bland annat körkort., Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Visionen uttrycker Trafikverkets långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppgifter som ryms [...]
  • Bildgalleri bild 0
  • Bildgalleri bild 1
  • Bildgalleri bild 2

Karta

Artiklar

Kort om Trafikverket

Grundades
2010
Antal anställda
9000
Huvudkontor
Borlänge
VD
Generaldirektör - Roberto Maiorana
Bransch
Förvaltningsmyndighet transportområdet

Här finns Trafikverket