Till Flens kommun

Näringsliv

Det levande näringslivet

Är du en eldsjäl som vill förverkliga din företagsidé? Vem du än är och vad du än söker hittar du det i Flens kommun. Här finns lediga industri-, kontors- och affärslokaler. Kommunens centrala läge, mitt i Sörmland och mitt i Mälardalen ger dig ett utmärkt transportläge.

Här finns ett levande näringsliv med en stark entreprenörsanda särskilt bland småföretagare. 

Företagsklimatet i Flens kommun har förbättrats markant under de senaste fem åren. Flen har gått upp till plats 146 i Svenskt Näringslivs årliga ranking (2020) av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. En bidragande faktor kan vara den inrättade tjänsten En väg in. Den innebär att kommunen kan erbjuda företag en betydligt bättre och snabbare service än tidigare. En väg in är en möjlighet för dig som företagare att träffa alla myndighetsområden på en och samma gång för att snabbare få svar på frågor gällande bygglov, planärenden m.m.

I Flen finns det bästa av det mesta; Sveriges största glassfabrik, prisbelönta ostar och segrande vinproduktion. Näringslivet består av små och mellanstora tjänste- och industriföretag. Tillverkning, bygg och jordbruk är de största privata näringarna med besöksnäringen på stark frammarsch. 

Läs mer om näringslivet i Flens kommun här

Bild