Till Laxå kommun

Näringslivet

Näringslivet i Laxå – vi växer tillsammans

Laxå, en välmående plats med hög trivselfaktor, stark sammanhållning och öppenhet mot omvärlden.

Med kommunikation och samverkan skapar Laxå kommun tillsammans med boende, företag och det länsgemensamma näringslivsnätverket Business Region Örebro en attraktiv och livskraftig kommun för framtiden. Närheten till E-20 samt placeringen i ett av Sveriges bästa logistiklägen och att 70 procent av Sveriges befolkning finns inom en radie på 30 mil gör att du alltid befinner dig nära. Nära det mesta och de flesta!

I Laxå finns idag ett rikt näringsliv med mer än 250 företag och många arbetstillfällen. Många av de som driver företag eller arbetar i Laxå väljer att bo i kommunen medan andra väljer att pendla hit.

Kommunen själv är en av våra stora arbetsgivare med ca 450 anställda som arbetar utifrån ledorden respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Här finns många yrkesområden som erbjuder möjlighet till arbete och utveckling för den som känner sig kallad.

Närheten till Sveriges sydligaste vildmark Tiveden med orörd natur, sjöar, sandstränder och olika former av leder betyder mycket för både boende och företagare i kommunen likväl som för våra besökare. Besökare som hittar hit från stora delar av landet och världen. Bredden på våra företag inom besöksnäringen är stor och utöver olika former av boenden och matställen finns möjlighet till aktiviteter som exempelvis älgsafari, fiske, vandring, cykling, ridning, höghöjdsbana, paddling och än mer därtill.

Bild

Flera välkända industriföretag finns i Laxå

Hos våra industriföretag tillverkas exempelvis specialhytter till Scanialastbilar av Laxå Special Vehicles, det skapas skräddarsydda lösningar för robotsvetsning av RobotCenter och hos Mekverken tool konstrueras och tillverkas kompletta moduler och produktionsceller med olika grad av automation på beställning. Företaget Elisolation och dess medarbetare har lyckats uppnå det de själva säger sig vilja vara bäst på - omtanke och plast! Deras engagemang stäcker sig till mer än att överträffa sina kunders behov av härd, termoplaster och högtemperaturmaterial då de värdesätter och involverar samarbetspartners, medarbetare och de som för första gången eller på nytt tar sig in på arbetsmarknaden. Företagen är många, ofta unika och under de närmaste åren behöver de alla rekrytera.

Och vilken annan kommun kan som vi skryta med att ett av våra lokala företag, ESAB, har tillverkat bränsletankar till Nasas mega raket Artemis 1 som lyfte mot månen från Kennedy Space Center i Florida, USA den 16 november 2022?

Har du funderingar om det lokala näringslivet, vill etablera dig i kommunen eller har andra frågor ta gärna kontakt med näringslivsutvecklare Anna Wiktorsson så är hon dig behjälplig.