Till Laxå kommun

Vi är stolta över

Detta är vi extra stolta över

Miljödiplomerad kommun

Det finns mycket vi är stolta över. Bland annat att vi är Sveriges första miljödiplomerade kommun. Sedan 2012 har vi systematisk och strukturerat minskat vårt klimatavtryck. Det är mer än fem år sedan vi köpte vår första elbil. Idag är kör hemtjänsten och kommunhuset nya fina elbilar, vilket är bra både för arbetsmiljön och klimatet.

Laxå Kommunfastigheters yrkesfordon tankas med biobränsle. Listan kan göras lång. Men det viktigaste är våra miljöambassadörer. Varje verksamhet i kommunen har en utbildad och engagerad miljöambassadör som inspirerar sina kollegor att minska klimatavtrycket och göra smarta miljöval.

Bild

Ekoturismkommun

Vi är också stolta över att vara Sveriges första, och hittills enda, ekoturismkommun.

Motiveringen bakom beslutet löd "Härmed utropas hela Laxå kommun till ekoturismområde. Vi gör det för att öka kommunens attraktivitet. Vi gör det för besöksnäringen och för att skapa fler jobb inom turismen. Vi gör det för våra invånare, för våra barn och deras framtid. Vi gör det för att gynna miljön och för att synliggöra alla våra fina naturområden."

Vårt mest besökta resmål är Tivedens nationalpark. Men vi har mycket mer än så att erbjuda; Vargavidderna är magiskt om våren under orrspelen, Skagerhultsmossen där tusentals tranor landar i solnedgången under några höstveckor och våra fantastiska sandstränder under sommaren.

I Tiveden kan du vandra, bada, rida, paddla, cykla, fiska eller bara vara. Byt ut storstaden stress mot starka naturupplevelser i vildmarken. Boka boende och aktiviteter på Tiveden.se. Här kan du se Naturkartan Tiveden Ekoturismområde

Tips: Tiveden är bäst under vinterhalvåret, från september till maj. 

Bild
Bild

Akademisk kommun

Vi är Sveriges första, och hittills enda, akademiska kommun. Det kan låta märkligt att en liten kommun, utan universitet eller högskola, bestämmer sig för att vara en akademisk kommun. Men det faktum att vi är en liten kommun gör att vi inte kan hålla oss med egna experter och då är det naturligt att vi lyssnar på vad forskarna säger innan vi fattar beslut. 

Vi välkomnar också samarbete med forskare på plats och direkt i verksamheterna. Några exempel:

Finnerödja modellen – Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg. Läs mer på:

Örebro universitet

Mat i lärande

Besökarundersökning i Tivedens nationalpark 

Besökarundersökning i Tivedens nationalpark

Runt Tivedens nationalpark har Sveaskog avsatt 2000 hektar där skogen brukas med hyggesfria metoder. Detta har uppmärksammats av nyfikna personer inom skogsnäringen och det pågår också flera forskningsprojekt.

Hållbart skogsbruk kräver systemskifte 

Hållbart skogsbruk kräver systemskifte

Klimatomställning i omtvistade skogar: rättvis styrning och förvaltning i en digital tid

Klimatomställning i omtvistade skogar

Bild