Till Södertälje

Näringsliv

Näringslivet i Södertälje

I Södertälje finns goda möjligheter till att etablera, driva och utveckla företag

Sedan över 100 år tillbaka har världsledande företag som Scania och AstraZeneca valt Södertälje som sin knutpunkt. Varje år startas flera små och medelstora företag inom branscher som bygg, detaljhandel, vård och omsorg och handel.

Södertäljes har en unik geografiska placering med närhet till tre järnvägar, två Europa-motorvägar, flera flygplatser och en stor internationell hamn. Det geografiska läget ger goda förutsättningar för våra företag att växa. 2,4 miljoner människor når Södertälje på mindre än en timme tack vare läget och Södertäljes näringsliv står för 10 procent av Sveriges totala export av varor.

Bild
Bild

I Södertälje möts såväl industri som landsbygd. Såväl industriell tillverkning som livsmedelsproduktion. Den levande stadskärnan är en utmärkt plats för företagande inom handel och service. Vår rika landsbygd har en lång tradition av ekologisk odling.

Verkstadsbranschen är den största branschen i Södertälje sett till antal anställda, följt av life science-branschen som också är en av de snabbast växande branscherna i Södertälje. Andra branscher som är under snabb tillväxt är bygg-, handel och vårdbranschen.

Totalt finns cirka 8 000 företag i Södertälje och de flesta av dem har upp till 10 anställda. Södertälje utgör även stockholmregionens tredje största arbetsmarknad med cirka 54 000 arbetstillfällen.

Här samlas människor från olika kulturer och bakgrunder. Människor som vill bidra till Sveriges tillväxt och som vill få utlopp för sin kreativitet. Företagsamheten, idéerna och den internationella prägeln ligger till grund för mångfaldens Södertälje.

Södertälje Science Park

I Södertäljes stadskärna ligger Södertälje Science Park - en mötesplats för hållbar produktion där näringsliv, akademi och samhälle möts. Här utvecklas och stödjs små och stora aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja hållbar produktion både lokalt, regionalt och nationellt.

Södertälje Science Park arbetar på uppdrag av Södertälje kommun, AstraZeneca, Scania och KTH och erbjuder olika program och aktiviteter inom affärs- och idéutveckling, uppskalning och hjälp med att ta fram hållbara produktionslösningar.

Läs mer om Södertälje Science Park här

MatLust

Genom utvecklingsnoden MatLust får små och medelstora livsmedelsföretag kostnadsfritt stöd genom olika utvecklingsprojekt inom exempelvis affärs- och produktutveckling, innovationsprogram och nätverkande med andra företag, forskare och studenter.

Syftet är att hjälpa företagen att växa och bli mer hållbara.

MatLust är finansierat av bland annat EU och stärker Södertäljes position som kunskapscentrum för mat och hållbarhet.

Läs mer om MatLust här

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild