Till Umeå

Studentliv

Studentlivet – en viktig del av Umeå

Umeå är en studentstad där lärande och utbildning är en del av det vardagliga livet.

Det finns möjligheter till att lära på alla nivåer – i grundskolor och gymnasier, på vuxenutbildningar och folkhögskolor, men framför allt på Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), stadens två universitet. Människor verkar generellt sugna på att lyssna, lära och diskutera.

En ovanligt välutbildad befolkning är en av effekterna, en annan är att hög tilltro till vetenskapliga metoder, nyfikenhet och en vilja att utbyta kunskap finns i den luft umeåborna andas.

Studentlivet i Umeå

Nytt och obekant är en del av studentlivet. Det handlar om att lämna komfort-zoner och öppna upp för nya intryck – i mötet med en ny stad, med nya människor, i nya situationer och genom att ta till sig massor av ny kunskap såklart. Läs om studentlivet i Umeå och hur Umeå universitet beskriver hur det är att studera på campus.

Men, det är ju också en viktig del av livet, att ta in av nya intryck och låta sig utvecklas.

Men vinningen är delad. Som stad mår Umeå väldigt bra av att det varje år flyttar in nya unga människor, som bidrar med egna erfarenheter och andra perspektiv. Det är en gåva som Umeå kunnat omfamna under en lång tid.

Studenterna är i sig nya varje år, men som grupp är de ett välkänt och mycket kärt inslag i staden. De drömmar, men också den entusiasm och energi som de tillför hjälper på flera sätt staden att hålla sig ung, relevant och progressiv.

Studenter vid Umeå universitet

Och staden och akademin tar hand om sina nya medborgare. Många före detta studenter vittnar gärna om att miljöerna är personliga, att de blivit sedda och hörda som individer i Umeå och att de upplevt den akademiska världen som kreativ och öppen. Senast Nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier som lyfter fram att atmosfären på Umeå universitet givit henne de bästa förutsättningarna när hon skapade sin prisbelönta gensax. 

Kreativitet och design har en särskild plats i Umeå, och faktiskt en adress också. På Konstnärligt campus, nere vid Umeälven, en kort promenad från centrala Umeå i riktning mot Universitetsstaden ryms Arkitekthögskolan – den första i Sverige med en konstnärlig profil, Designhögskolan – ofta utnämnd till världens främsta designutbildning och därtill Konsthögskolan. Här ryms även internationellt erkända Bildmuseet och inkubatorn eXpression, med sitt tydliga fokus på kreativa näringar. Addera miljön med Curiosum - ett science center med utställningar, en domteater och ett FabLab så finns alla möjligheter att själv ta utforskandet vidare.

Att engagera sig, gärna tillsammans med andra, och få saker gjorda är en nationalsport i Umeå – liksom att aktivera den egna kroppen, och ge knoppen en behövlig paus. Nästa stora pusselbit i livet som student i Umeå är den fysiska fritiden – med motion och friluftsliv.

IKSU – IK Studenterna i Umeå – är studenternas andra hem i Universitetsstaden. Träningscentret är känt som en av Europas största idrottsanläggningar, men för studenterna framförallt den stora mötesplatsen. IKSU utgör ett hörn i den gyllene triangel som utgör vardagen – nämligen 1) den egna bostaden, 2) campus och 3) IKSU.

Inom de här ramarna utspelas det allra mesta av studentlivet.

För studenterna finns såklart generösa rabatter och fri träning under sommaren, och utomhus är alltid ett bra alternativ här – med närhet till både Stadslidens skid- och motionsspår och Nydalaområdet som erbjuder massor av frisk luft, motion och människor.


Fakta:

 • Universitet # 1: Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet.

 • 4 fakultet 

 • Antal studenter 2019: 34 759.

 • Omkring 1 600 kurser och 150 program

 • Antal anställda: 4 062 (54 procent kvinnor, 46 procent män)

 • Antal professorer: 293 (31 procent kvinnor, 69 procent män)

 • Universitet # 2: Statens Lantbruksuniversitet, SLU utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser, allt som lever och växer

 • 2 inkubatorer kopplade till respektive campus – Uminova Innovation och eXpression

 • ​Medelåldern i Umeå är 39 år 

 • Umeå universitet har fyra campus, varav två i Umeå: Huvudcampus i Universitetsstaden och Konstnärligt Campus vid älven.

 • Invånare Umeå: 130 000

 • Antal soltimmar: 1 782 timmar/år

 • Antal björkar i centrum: 2 300