Regeringen ska utreda hur skolmiljön kan förbättras bild

Regeringen ska utreda hur skolmiljön kan förbättras

Publicerad

Mobbing, skolk, grova brott och kränkningar i skolan blir allt vanligare. I en presskonferens berättar skolministern Lotta Edholm (L) att den allt mer negativa skolmiljön leder till att både lärare och elever mår sämre. Nu ska regeringen utreda hur skolmiljön kan förbättras.

Lotta Edholm (L) presenterade under en pressträff direktiven till en utredning om förbättrad trygghet och studiero i skolan. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

– Vi ser en kontinuerlig försämring när det gäller tryggheten i skolan, säger Lotta Edholm. Vi måste få till en kulturförändring i skolan. Vi kan inte acceptera att vi döper om saker till mobbing när det i själva verket rör sig om misshandel och grova kränkningar.

45 procent av alla niondeklassare sade i en undersökning av Brottsförebyggande rådet att de blivit utsatta för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under det gångna året.

Tydligare ordningsregler och disciplinära åtgärder i skolan

– Det finns idag för mycket otydligheter där lärare riskerar att bli anmälda för att de gör sina jobb, säger Lotta Edholm.

Regeringen vill att rektorer och lärare får långtgående befogenheter för att kunna säkerställa studiero. Bland annat ska disciplinära åtgärder som att skicka ut en elev ur klassrummet ha mindre krav på dokumentation. Regeringen vill också se tydligare ordningsregler i skolan som tas fram av rektor och vårdnadshavare. Utredningen har i uppdrag att skriva in i skollagen att det är rektorns ansvar att upprätthålla trygghet och studiero på skolorna.

Avstängningar och omplaceringar

Antalet lärare som anmäler att de blivit utsatta för våld och brottslighet av elever har fördubblats på tio år. Enligt Lotta Edholm är ökad trygghet väsentlig för att kunna rekrytera nya lärare, och behålla de lärare som finns.

Därför vill regeringen också utöka möjligheten att tillfälligt eller permanent omplacera elever som påverkar andra elevers eller lärares trygghet.

I dag kan en elev stängas av under kortare tid, men regeringen vill att en elev som uppträder våldsamt eller hotfullt ska kunna stängas av under en längre period. Därför görs även en satsning på så kallade ”akutskolor” där avstängda elever kan gå.

Källa: SVT nyheter

Sveriges bästa skolkommun