Jobb och företagande

Årjäng är en tillväxt kommun med ett starkt näringsliv

En företagsam tillväxtkommun intill den norska gränsen

Årjängs kommun har omkring 10 000 invånare och präglas av ett starkt näringsliv. Närheten och den smidiga förbindelsen till Osloregionen är en konkurrensfördel. Årjängs kommun ligger så nära Norge du kan komma på den svenska sidan. Förbindelserna mellan Årjängs kommun och Oslo förbättras ständigt, vilket innebär att du tar dig till Oslo på under en timme. Det är även flera norskägda bolag som väljer att investera i sina fabriker här hos oss. Vår gränshandel är också viktig och i ständig tillväxt.

Bild

Enkelt att etablera

I Årjängs kommun finner du också industrimark med en fastställd detaljplan som kan förvärvas i sin helhet – eller i utvalda delar. Vi vill att det ska vara enkelt att etablera eller starta upp företag i Årjäng. 

Näringslivsarbetet i kommunen bedrivs av Nordmarkens Näringsliv. Ett unikt samarbete där näringslivet, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank tillsammans arbetar mot att bli ”Sveriges bästa företagarkommun”. Här fokuserar man på viktiga frågor som gynnar våra företag. Vilket handlar om marknadsföring, projekt, nyetableringar, Norgemarknaden, näringslivsservice och inte minst samverkan. Här finner vi styrkan och kraften i att vi tillsammans drar åt samma håll. Här jobbar vi mot visionen: Årjäng – Värmlands tillväxtkommun.

Bild

Arbeta inom kommunen

Årjängs kommun erbjuder arbeten som gör skillnad i människors vardag. Som medarbetare i kommunen har du möjlighet att vara med och forma Årjäng kommuns framtid.

Nytänkande kommun

Vi möter framtiden med ett nytt och annorlunda tänk. För oss är det viktigt att vara uppkopplade mot det som växer - tänker plats och arbetsplats tillsammans och ta vara på de möjligheter som finns. Vi har därför ett antal pågående samarbetet med bland annat Karlstads universitet och näringslivet.Vi ger utrymme för nya människor och idéer.

Bild

Plats för nya människor – och nya idéer

I Årjäng ska det alltid finnas plats för nya människor och nya idéer. Det är någonting vi som kommun och arbetsgivare också står bakom. Vi vill koppla upp oss mot det som växer, ligga i framkant, vara innovativa och våga tänka nytt helt enkelt.

Det är också en av anledningarna till att vi de senaste åren satsat mycket på skola och förskola. Där vi bland annat har en helt nybyggd låg-, mellan- och högstadieskola, Nordmarkens skola. Utöver det har vi investerat i vår nybyggda förskola Regnbågen i Årjängs tätort och renovering av vår skola i Töcksfors. I Årjäng siktar vi mot framtiden och där spelar våra skolor, förskolor, pedagoger och lärare en mycket stor roll.

Årjängs kommun som arbetsgivare

Vi strävar efter att jobba med ett coachande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Där du som medarbetare ska känna att det är högt i tak. Med målet att ligga i framkant och med en innovativ attityd så letar vi alltid efter nästa talang, kanske är det du? Här kan du se lediga jobb i Årjäng.

Bild

Kommunens fokusområden

Näringsliv

Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande näringsliv.

Medarbetare

En effektiv verksamhet med ett tydligt och inkluderande ledarskap ger goda resultat, delaktighet och engagerade medarbetare.

Hållbar tillväxt

Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är hållbart, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Livskvalitet

Omsorg och service ska utgå från invånarnas förutsättningar och behov samt ger möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle välkomnas alla att delta.

Här kan du läsa mer om arbetsvillkor för anställda i kommunen.

Bild