Till Tanum

Arbeta inom kommunen

Arbeta inom kommunen

Bild

Arbeta inom kommunen

Är du inte entreprenör eller egenföretagare kanske ett jobb inom kommunen är något för dig. Tanums kommun frågade sina medarbetare vad de uppskattar mest med att arbeta i Tanum och de två mest frekventa svaren var att kommunen är generös och mån om sina medarbetare samt en varm och hjälpsam kultur, präglad av hög servicenivå. I kommunen finns en stor bredd på tjänster där alla medarbetare bidrar till det större och arbetar för invånarnas bästa vardag.

Bild

Tanum kommun präglas av en hjälpsam kultur

Bilden av en varm och hjälpsam kultur präglad av värdeorden och hög serviceanda är framträdande. En kultur som beskrivs bidra till trygghet och goda relationer, såväl till Tanums-borna som internt kollegor och funktioner emellan.

Många har också gett uttryck för god struktur och utvecklingsvilja som skapar goda förutsättningar och stimulans i uppdragen. 

Det kommunen i sig erbjuder har också lyfts fram – vacker miljö och närhet till såväl arbete som natur. Något som bidrar både till fina möjligheter för verksamheterna som egen livskvalitet.

Bild

Goda arbetsvillkor

Tanums kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synvinklar. Kommunens värdeord förtroende, ansvar, respekt och omtanke utgör grunden för att gemensamt nå kommunens mål. Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje och stolthet är en förutsättning för det. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor. Till exempel är det utifrån tjänstens utformning möjligt att distansarbeta och varje medarbetare får ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor per år.