Kommuner som toppar listorna

En attraktiv arbetsmarknad karaktäriseras av låg arbetslöshet, vilket signalerar stark efterfrågan på arbetskraft och ekonomisk stabilitet. En hög andel högutbildade visar på en kvalificerad arbetskraft som kan driva innovation och tillväxt. Dessutom indikerar en betydande andel företagare en entreprenöriell kultur och en miljö som stödjer nyskapande och affärsutveckling.